program

MPA Veřejná správa a samospráva krajů, měst a obcí

PhDr. Jana Poddaná, Ph.D.
garant programu

Program je určen pracovníkům veřejné správy, kteří vykovávají vedoucí funkce ve státní správě nebo na ně aspirují, manažerům, členům krajských a obecních samospráv a také politikům, kteří se nejčastěji v rámci krajských a obecních zastupitelstev profilují a pro něž je obecná znalost chodu veřejné správy a jejich specifik nezbytností.

Více o specializaci a ceně