Cílem tohoto modulu je seznámit studenty s problematikou kvality péče ve zdravotnictví a jejím měřením, předpisy, vyhláškami a zákony dotýkající se této problematiky a akreditačními a certifikačními společnostmi.

Obsah modulu:

Kvalita péče ve zdravotnictví vychází, ze základních stavovských předpisů, zákonů o veřejném zdravotním pojištění, o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče, minimálních požadavcích pro zavedení interního systému a Helsinské deklarace WHO Pro lékaře zabývající se medicínským výzkumem na člověku.

Ing Milan Bednařík, CSc.

Ing Milan Bednařík, CSc.

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Od roku 2015 působí jako lektor European Business School SE., kde vyučuje v programu MBA modul Kvalita a péče ve zdravotnictví.