Studenti, kteří u nás hodlají dále pokračovat ve studiu MBA, mohou požádat o režim zkráceného studia BBA. V takovém případě je jim umožněno splnit všechny studijní povinnosti v programu BBA již v prvním semestru, přičemž program BBA se ukončuje pouze vyhotovením BBA závěrečné práce. Ústní závěrečnou zkoušku a obhajobu MBA disertační práce pak tito studenti vykonají až na závěr studia programu MBA.