Cílem modulu:

Cílem tohoto modulu je přinést ucelený přehled využití sociálních médií v komunikačním mixu ve srovnání s klasickými médii. Modul Sociální sítě a klasická média prezentuje metody a nástroje komunikačních strategií a kampaní v kontextu přístupu k novým spotřebitelským trendům, inovovaným komunikačním kanálům a přesunem komunikace do digitálních médií, zejména pak do mobilních zařízení prostřednictvím internetu.

Absolvent tohoto modulu bude schopen:                                                                

  • orientovat se v základích pojmech jako social media marketing, digitální média, sociální sítě a jejich role v komunikačním mixu společnosti, social selling, buzz marketing, virální marketing, guerilla marketing, ATL (nadlinková komunikace), BTL (podlinková komunikace), customer relationship management
  • definovat nové metody a nástroje v souvislosti s online marketingovou komunikací zejména z pohledu budování značky a řízení její strategie v online prostředí
  • monitorovat a pojmenovat nové spotřebitelské trendy, mezi něž patří screen culture, mobilní aplikace, fenomén slev, posuzování statusových aspektů, pokročilé vyhledávání produktů, sdílení, emocionální vazby ke značce
  • navrhnout a naplánovat mediální kampaň včetně strategického rozhodování o nákupu vhodných médií (televize, rozhlas, tisk, indoor, outdoor, online, …)
  • vyhledávat relevantní zdroje informací k sestavení a implementaci komunikační kampaně na sociálních sítích
  • vyhodnocovat data z monitoringu chování spotřebitelů v online prostředí a následně aplikovat výsledky pro optimalizaci kampaně

Obsah modulu:

Digitální média, Využití sociálních sítí v ČR a v zahraničí – srovnávací analýza, Above the line (ATL), Below the line (BTL), Úskalí cenzury na sociálních sítích, Role sociálních sítí v komunikačním mixu, Značka na sociálních sítích, Nové trendy v digitální komunikaci, Screen culture a sociální média, Výhody a nevýhody sociálních sítí v customer relationship managementu, Nové spotřebitelské trendy, Televizní a rozhlasová reklama, Plánování médií, Internetová komunikační kampaň, Buzz marketing v public relations, Integrovaná marketingová komunikace na sociálních sítích a v klasických médiích (komunikační infrastruktura), Nové technologie v marketingové komunikaci, Direct mailing, newsletter a sociální média, Strategie marketingu na sociálních sítích, Budování image a řízení značky v social media marketingu.

Vít Baloušek

Vít Baloušek---

Reklamní mág, copywriter, konsultant a kreativní ředitel

Na ÚPPV a EBS vyučuje předměty se zaměřením na marketingovou komunikaci, PR a tvorbu značky – brand management