Distanční studium LL.M. s lektorskými setkáními v délce 12 až 14 měsíců. Výuka probíhá v češtině. Podmínkou přijetí k LL.M. je ukončené VŠ vzdělání min. bakalářského typu nebo praxe. Studium je zakončeno zpracováním závěrečné práce. Bonusy v ceně studia: přístup do online studentské sekce, 3 odborné publikace, odborné semináře (mimo výuku), slavnostní promoce.