Program LL.M. je určen zejména uchazečům s předchozím právním vzděláním. Využijí jej tak advokáti, koncipienti, právníci, notáři či právní specialisté, kteří neustále pracují na zdokonalení své kvalifikace a kteří chtějí prohloubit své znalosti a získat aktuální informace o vývoji soukromého i veřejného práva v ČR. Tento program je určen rovněž pro uchazeče, kteří s právem pracují, nicméně nemají předchozí právní vzdělání. Program nabízíme aktuálně ve 4 specializacích, popsaných níže, které zahrnují jako klasickou výuku korporátního práva, které nabývá na významu zejména po rekodifikaci českého soukromého práva provedené občanským zákoníkem a novým zákonem o obchodních korporacích, tak práva veřejného, ale i kombinace práva a obchodu. Specialitou je program zaměřený na výuku rozhodčího řízení.