Cíl modulu:

Cílem tohoto modulu je zmapovat historii, význam a účel marketingu, tržní orientaci firem, seznámit účastníky s marketingovými pojmy a trendy, analýzou současného makroprostředí, marketingovým průzkumem a strategickým plánováním, segmentací trhu a dalšími okruhy s ohledem na teoretické a praktické využití informací a poskytnout komplexní a nezkreslený pohled na všeobecné pojetí marketingu.

Absolvent tohoto modulu bude schopen: definovat klíčové pojmy marketing managementu: potřeby, přání, požadavky, segmentace, značka a positioning, branding, cílové trhy, hodnota a spokojenost, role zákazníka, marketingové kanály, konkurence, marketingové prostředí, strategické plánování, společenská odpovědnost firem a sociální marketing apod., používat základní nástroje a metodiku marketingu od rozhodování a plánování až po analýzu, vyhodnocování zpětné vazby a měření výsledků (swot, benchmarking, boston matrix, kvalitativní a kvantitativní průzkum, cenotvorba apod.), orientovat se v širších souvislostech marketingové komunikace, nahlížet na marketing jak z pohledu domácího tak mezinárodního marketingového prostředí, zhodnotit výhody a nevýhody různých nástrojů a metod marketingové komunikace, pracovat s dostatečným informačním zázemím při aplikaci holistického marketingového pojetí (řízení holistické marketingové společnosti).

Obsah modulu:

Kořeny a význam marketingu, účel marketingu, procesy v marketing managementu, směna, transakce, předměty zájmu marketingu (výrobky, služby, zážitky, události, osoby, místa, majetek, firmy, informace, vize, myšlenky atd.), aktéři marketingu (trhy, marketéři), faktory ovlivňující marketing (časové, technologické, segmentové, mezinárodní, tržní).

Vymezení základních pojmů v teorii a praxi – potřeby, přání, požadavky, segmentace, značka a positioning, cílové trhy, hodnota a spokojenost, role zákazníka v marketing managementu, marketingové kanály (komunikační, distribuční, servisní), konkurence (definice v mkt, nástroje monitoringu), marketingové prostředí, strategické plánování v marketingu.

Tržní orientace společnosti (výrobní, výrobková, prodejní koncepce; marketingová, holistická marketingová koncepce), vztahový marketing, integrovaný marketing, interní marketing, CSR (společenská odpovědnost v marketingu), koncepty 4P, 5P a 4C, komplexní marketingová filosofie společnosti.

Strategický marketing, taktický marketing, hodnotový řetězec (primární činnosti, podpůrné činnosti, procesy), hodnota (průzkum, vytváření, poskytování), klíčové přednosti, marketingový plán (strategický a taktický marketingový plán), definice poslání firmy (odvětví, produkty, schopnosti, segment, další aspekty), definice činnosti (cílový trh, strategický trh, SBU /strategická podnikatelská jednotka/), SWOT v marketingovém strategickém plánování, analýza, cíle, zpětná vazba, atd.

Vít Baloušek

Vít Baloušek---

Reklamní mág, copywriter, konsultant a kreativní ředitel

Na ÚPPV a EBS vyučuje předměty se zaměřením na marketingovou komunikaci, PR a tvorbu značky – brand management