Semináře

Prohlédněte si seznam seminářů, které pro Vás připravujeme a přihlašte se online.

GDPR a jeho aplikace v pracovněprávních vztazích 2018 - 29.3.2018

JUDr. Marilla Kokešová

JUDr. Marilla Kokešová

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Působí jako samostatný advokát s komplexní advokátní praxí.

GDPR a jeho aplikace v pracovněprávních vztazích 2018 - 12.4.2018

JUDr. Marilla Kokešová

JUDr. Marilla Kokešová

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Působí jako samostatný advokát s komplexní advokátní praxí.

Ochrana osobních údajů a nové nařízení EU (GDPR) - 10.5.2018

Mgr. Bc. Lucie Kaiglová, MSc.

Mgr. Bc. Lucie Kaiglová, MSc.

Lucie Kaiglová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Nottigham Trent University.

Úspěšné obchodní jednání krok za krokem

Bc. Jan Brodský DiS.

Bc. Jan Brodský DiS.

Vyučuje předměty Time management a Osobní prezentaci

Aktuální otázky rozhodčího řízení 2018 - 12. 6. .2018

JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA

JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA

Vyučuje v předmětech Statutární orgány a zástupci obchodních korporací, Mezinárodní obchodní a investiční arbitráž, Základy soukromého práva, Rozhodčí řízení v judikatuře soudů a Rozhodčí řízení v tuzemsku.

GDPR a jeho aplikace v pracovněprávních vztazích 2018 - 14.6.2018

JUDr. Marilla Kokešová

JUDr. Marilla Kokešová

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Působí jako samostatný advokát s komplexní advokátní praxí.

Tajemství pracovní motivace - 28.6.2018

doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Člen správní rady European Business School SE. Vyučuje na instituci Ústavu práva a právní vědy a European Business School SE předměty v oblasti řízení lidských zdrojů (HR).

GDPR a jeho aplikace v korporacích, zejména z pohledu sdílení dat ve skupině

Mgr. Bc. Lucie Kaiglová, MSc.

Mgr. Bc. Lucie Kaiglová, MSc.

Lucie Kaiglová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Nottigham Trent University.

Soudní judikatura v oblasti rodinného práva

JUDr. Daniela Kovářová

JUDr. Daniela Kovářová

Od roku 2016 působí jako lektorka Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde vyučuje moduly v programu LLM Rozhodce, Mediátor a Rodinná judikatura.

GDPR a jeho aplikace v korporacích, zejména z pohledu sdílení dat ve skupině

Mgr. Bc. Lucie Kaiglová, MSc.

Mgr. Bc. Lucie Kaiglová, MSc.

Lucie Kaiglová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Nottigham Trent University.

Vlastnictví bytů, bytové spoluvlastnictví a SVJ - aktuální výkladové problémy 6. 11. 2017

JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

Od roku 2013 působí jako lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy, o.p.s., kde vyučuje předměty Právní vztahy k nemovitostem a Vlastnictví a nájem bytů a nebytových prostorů.

Business etiketa nejen pro manažery - 6. 12. 2018

Bc. Jan Brodský DiS.

Bc. Jan Brodský DiS.

Vyučuje předměty Time management a Osobní prezentaci