Výhody online studia

 • nejefektivnější forma manažerského vzdělávání
 • maximální časová flexibilita
 • úspora finančních nákladů spojených s cestováním
 • studenti nevyplňují žádné e-learningové testy
 • možnost online studia všech programů a specializací
 • cenové zvýhodnění online studia – sleva 5.000 Kč oproti klasické formě
 • studium je postaveno na moderním principu získávání znalostí, ve světě označovaném jako by publishing nebo by publication
 • student vypracovává seminární práce, jež jsou hodnoceny lektory

 

 

Průběh online studia

 • Po přijetí ke studiu získá každý student přístupové údaje do studentské sekce, kde jsou základní informace o průběhu studia a potřebné studijní materiály, zejména sylaby jednotlivých předmětů a prezentace lektorů.
 • Na jejich podkladě a na základě dostupné literatury, student analyzuje daný problém, který řeší ve své seminární práci. Vypracované seminární práce jsou klasifikovány lektory.
 • Během studia se studenti dostaví do školy pouze k zápisu ke studiu a v případě svého zájmu též na předmět Metodologie psaní závěrečné práce, který se koná v tentýž den.
 • Studium je zakončeno zpracováním závěrečné práce.