Výhody online studia u nás

 • výuková videa ke každému programu
 • online webináře 
 • naše odborné publikace v PDF 
 • video záznamy z živé výuky 
 • cenové zvýhodnění online studia – sleva 5.000 Kč oproti klasické formě
 • každý měsíc unikátní e-book 
 • výukové prezentace
 • nová studentská sekce 

 

Průběh online studia

 • Po přijetí ke studiu získá každý student přístupové údaje do studentské sekce, kde nalezne všechny potřebné materiály ke studiu (výuková videa, pdf publikace, skripta lektorů, výukové prezentace)
 • Na jejich podkladě a na základě dostupné literatury, student analyzuje daný problém, který řeší ve své seminární práci. Vypracované seminární práce jsou klasifikovány lektory.
 • Během studia se studenti dostaví do školy pouze k zápisu ke studiu a v případě svého zájmu též na předmět Metodologie psaní závěrečné práce, který se koná v tentýž den. Můžou se také účastnit online webinářů, které pořádáme každý měsíc.
 • Studium je zakončeno zpracováním závěrečné práce