Jedná se o špičkové profesionály s mnohaletou praxí, kteří působí ve velkých nadnárodních nebo tuzemských společnostech, a své zkušenosti a cenné znalosti předávají dále prostřednictvím výuky na univerzitách, vysokých školách a jiných vzdělávacích institucích. Je nám ctí, že tito odborníci v rámci kooperace European Business School s Ústavem práva a právní vědy, o.p.s. mohou své životní i kariérní zkušenosti předávat i Vám.

Kromě tematických setkání, při nichž se studenti s lektory setkávají osobně, má samozřejmě každý student možnost kontaktovat lektora kdykoliv během studia a konzultovat s ním cokoliv týkající se daného modulu.

Díky specificky kombinované formě studia si mohou uchazeči přizpůsobit výuku aktuálním časovým možnostem. Vzdělávací programy jsou tak plně nastavené pro absolvování při zaměstnání a umožňují nově získané poznatky a informace aplikovat do vlastního pracovního prostředí každého studenta. Podstatnou stránkou je i možnost uchazečů obohacovat výuku návrhem vlastních témat a konzultovat jejich firemní záležitosti a problémy přímo na hodinách s lektory. Tímto pak dochází k naplnění hlavní vize European Business School SE, tedy k efektivnímu zapojení teoretických znalostí do praktického profesního života.


doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Statutární ředitel, předseda správní rady

Je absolventem VŠE a FF UK. Je statutárním ředitelem European Business School SE a lektorem Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. Působí dlouhodobě jako univerzitní profesor a v…

Detail lektora
Ing. Libor Friedel, MBA

Ing. Libor Friedel, MBA

Garant programu MBA strategický management

Působí již řadu let jako lektor, kouč a konzultant národních i nadnárodních firem v oblasti strategického řízení podniku. Vystudoval strojní fakultu VUT v Brně (1987), titul MBA…

Detail lektora
Ing. Miroslav Focht, MBA

Ing. Miroslav Focht, MBA

Garant programu MBA Management obchodu a MSc. Leadership and Management

Je profesionálním konzultantem o oblasti managementu obchodu, přes 20 let působil jako CEO velké mezinárodní společnosti v USA i ve světě. Titul MBA získal na European Business…

Detail lektora
Ing. Karel Pařízek

Ing. Karel Pařízek

1st line marketer Blueberry, Google Trainer, lektor European Business School SE

V oblasti online marketingu se pohybuje déle než 15 let, aktuálně velí týmu 20 online marketérů v nadnárodní společnosti Blueberry. Pravidelně školí a konzultuje v neziskových…

Detail lektora
Bc. Jan Brodský DiS.

Bc. Jan Brodský DiS.

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Je autorem desítek školení a odborných seminářů na klíč pro klientelu ve veřejné správě i komerčním sektoru a autorem nebo spolupracovníkem na několika knihách. Zabývá se…

Detail lektora
Vít Baloušek

Vít Baloušek

Reklamní mág, copywriter, konsultant a kreativní ředitel

Oblasti marketingové komunikace se věnuje přes 20 let jako odborný konzultant i jako lektor na konferencích či v rámci seminární výuky pro odbornou veřejnost. Je autorem úspěšné…

Detail lektora
JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA

JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA

Advokát, zakladatel Ústavu práva a právní vědy a lektor na European Business School SE

Vystudoval PF UK v Praze. Je ředitelem Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. Působí již 20 let jako lektor obchodního práva a rozhodčího řízení, je uznávaným advokátem, vykonává též…

Detail lektora
Dagmar Hladíková, MBA, MSc.

Dagmar Hladíková, MBA, MSc.

Garantka programu MBA Finanční poradenství a pojišťovnictví

Pracuje na manažerské pozici v pojišťovnictví od r.1999, má bohaté zkušenosti v oblasti zahraničního obchodu, řízení, organizaci a personální činnosti. V současné době je…

Detail lektora
JUDr. Jan Ježdík

JUDr. Jan Ježdík

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Expert v oblasti pojistného práva a práv týkajících se finančních služeb. Od roku 1979 do roku 2008 pracoval v České pojišťovně. Od roku 1993 do roku 2008 byl členem jejího…

Detail lektora
JUDr. Ladislav Jouza

JUDr. Ladislav Jouza

Lektor na European Business School SE a člen správní rady Ústavu práva a právní vědy

Vystudoval PF UK v Praze. Působí jako advokát, rozhodce, člen České advokátní komory, lektor a člen správní rady Ústavu práva a právní vědy, a lektor European Business School SE.…

Detail lektora
Prof. Ing. Bohumil Král, CSc.

Prof. Ing. Bohumil Král, CSc.

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Vyučuje v předmětu Manažerské účetnictví.

Detail lektora
Ing. Pavel Marinič, Ph.D., MBA

Ing. Pavel Marinič, Ph.D., MBA

Člen správní rady a zároveň lektor na European Business School SE

Předseda vědecké rady European Business School SE. Je uznávaným expertem v oblasti finančního managementu podniku, vykonává přes 30 let odbornou konzultační činnost pro řadu…

Detail lektora
Karel Křivan

Karel Křivan

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

PR poradce, komunikační stratég a publicista. Je expertem v oblasti osobního PR, strategie značek a mediální komunikace. Zakladatel jednoho z prvních creative shopů v České…

Detail lektora
JUDr. Michal Sýkora

JUDr. Michal Sýkora

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Vystudoval obor právo a právní věda na Právnické fakultě ZČU v Plzni. Působil řadu let jako advokát, rozhodce a člen České advokátní komory. Je uznávaným odborníkem v oblasti…

Detail lektora
PhDr. Jana Poddaná, Ph.D.

PhDr. Jana Poddaná, Ph.D.

Garantka programu MPA – Veřejná správa a samospráva krajů, měst a obcí

Vystudovala Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obory historie a archivnictví, kde také absolvovala doktorandské studium. Působila jako ředitelka Státního okresního…

Detail lektora
Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.

Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Vystudoval ČVÚT, Strojní fakultu, obor ekonomika řízení, kde získal titul inženýr. Doktorandské vzdělání ukončil na Ekonomickém ústavu ČSAV. Další odbornost získal na CERGE UK a…

Detail lektora
Ing. Luděk Tesař

Ing. Luděk Tesař

Člen správní rady European Business School SE

Vystudoval VŠE v Praze. Odborník na veřejné finance se zaměřením na samosprávy, řízení a kvalitu veřejné správy, specializace na kvalitu hospodaření a finance měst a obcí,…

Detail lektora
Mgr. Jiří Fritsch, QRM, MBA

Mgr. Jiří Fritsch, QRM, MBA

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy.

Vystudoval Univerzitu Jana Amose Komenského Praha, kde získal titul magistra. Na Bankovním institutu vysoká škola získal vzdělání v oblasti Realitní makléř, vč. certifikace QRM a…

Detail lektora
PhDr. Jana Krausová, MBA

PhDr. Jana Krausová, MBA

Lektorka na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Pojišťovací makléř, specialista na pojistné právo, přepravní právo a risk management. Založila a 20 let působila v dceřiné společnosti mezinárodní pojišťovací makléřské…

Detail lektora
JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.

JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Je absolventem PF UK v Praze, kde získal 2 doktoráty (JUDr., Ph.D.). Ve své vědecké a pedagogické činnosti se zabývá problematikou řešení sporů v mezinárodním ekonomickém právu …

Detail lektora
Ing. Bc. Ludmila Klimešová, MBA

Ing. Bc. Ludmila Klimešová, MBA

Od roku 2011 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde vyučuje modul Daňová optimalizace v programech LLM a MBA.

Je uznávanou expertkou v oblasti daní fyzických a právnických osob. Působí jako ředitelka daňové správy ve veřejném sektoru, působila též mnoho let jako oborná konzultantka v…

Detail lektora
Prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc.

Prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc.

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Vystudoval Filozofickou fakultu UK. Před rokem 1989 vycházely jeho filozofické i jiné odborné práce v samizdatu nebo v zahraničí. Po roce 1989 působil jako univerzitní profesor a…

Detail lektora
JUDr. Stanislav Sviták, Ph.D.

JUDr. Stanislav Sviták, Ph.D.

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, kde získal 2 doktoráty (JUDr., Ph.D.). Je expertem v oblasti občanského, obchodního a insolvenčního práva, působí jako lektor na řadě…

Detail lektora
PhDr. Marie Hamplová, Ph.D.

PhDr. Marie Hamplová, Ph.D.

Člen správní rady a lektor na European Business School SE

Vystudovala FF UK v Praze. Během své bohaté profesní kariéry se stala uznávanou expertkou v oblasti diplomacie a mezinárodních vztahů, působila též několik let na Ministerstvu…

Detail lektora
doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc.

doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc.

Lektor na European Business School SE a předseda správní rady na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s.

Je předsedou správní rady Ústavu práva a právní vědy. Vystudoval na Univerzitě Karlově v Praze právo, historii, filosofii a klasickou filologii, na VŠE teorii ekonomického…

Detail lektora
PaedDr. Václav Netolický

PaedDr. Václav Netolický

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Je uznávaným expertem v oblasti veřejné správy, regionalistiku a problematiku Evropské unie. 12 let zastával funkci starosty města, byl členem orgánů euroregionu a konzultantem…

Detail lektora
JUDr. Erik Smola

JUDr. Erik Smola

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Je absolventem Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni (2006), v roce 2015 obhájil rigorózní práci na Univerzitě Karlově, obor občanské právo (JUDr.). V právní praxi…

Detail lektora
JUDr. Daniela Kovářová

JUDr. Daniela Kovářová

Garantka programů LL.M. a pravidelně přednáší seminář Soudní judikatura v oblasti rodinného práva

Vystudovala PF Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (nyní Masarykova univerzita), kde získala titul doktorky práv. Po složení advokátních zkoušek vykonávala advokátní praxi…

Detail lektora
doc. MUDr. Ján Lešták, CSc., MSc., MBA, LLA, DBA, FEBO, FAOG

doc. MUDr. Ján Lešták, CSc., MSc., MBA, LLA, DBA, FEBO, FAOG

Člen správní rady European Business School SE

Vystudoval Lékařskou fakultu a řadu dalších univerzitních a profesních institucí o oblasti medicíny a managementu. Přednáší pro lékaře v postgraduálním školení v ÚVN i ILF Praha,…

Detail lektora
Mgr. René Šifta

Mgr. René Šifta

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (2006). Ve své právní praxi se specializuje na medicínské a zdravotnické právo v advokátní praxi Mgr. Jiřího…

Detail lektora
JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, s udělením titulu doktor práv. Absolvoval postgraduální studium na právnické fakultě ZČU Plzeň, kde získal titul Ph.D. v oboru…

Detail lektora
Ing. Jana Češpivová

Ing. Jana Češpivová

Lektorka na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Je akreditovanou lektorkou mezinárodně uznávané metodiky PRINCE2, disponuje certifikáty CIMA A, B (strategické plánování), ITIL® v03 (procesy IT), PRINCE2® (projektové řízení),…

Detail lektora
JUDr. PhDr. Zdeňka Beranová

JUDr. PhDr. Zdeňka Beranová

Lektorka na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze. Po studiu nastoupila jako podniková právnička. Věnovala se družstevní výstavbě, správě objektů a vymáhání pohledávek. V Českomoravské…

Detail lektora
Ivona Homolková

Ivona Homolková

Lektorka na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Má původně pedagogické vzdělání, později studovala na Masarykově Univerzitě v Brně psychologii. Studiem na Univerzitě Palackého v Olomouci získala certifikaci lektora vzdělávání…

Detail lektora
Ing. Milan Bednařík, CSc.

Ing. Milan Bednařík, CSc.

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Vystudoval TU VŠB Ostrava. Působil na významných TOP manažerských pozicích v různých odvětvích hospodářství, vč. zdravotnictví, kde se mimo jiné dlouhodobě zabýval problematikou…

Detail lektora
Mgr. Jan Kust

Mgr. Jan Kust

Autor

Vystudoval právo na Právnické fakultě ZUČ v Plzni a je absolventem studia na Sydney Australian Pacific College (AUS) v oboru ekonomie. Vykonal několik studijních pobytů v…

Detail lektora
Mgr. Soňa Uhrová

Mgr. Soňa Uhrová

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Má pedagogické vzdělání, se zaměřením na český jazyk a psychologii komunikace, průběžně doplněné studiem psychoterapie, NLP a řady odborných výcviků v koučování. Působí jako…

Detail lektora
JUDr. Marilla Kokešová

JUDr. Marilla Kokešová

Lektorka European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy, o.p.s., kde vyučuje jako garant programu MBA Management GDPR v praxi.

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Působí jako samostatný advokát s komplexní advokátní praxí. Ve své praxi se věnuje pracovnímu právu a v této oblasti i…

Detail lektora
Mgr. Bc. Lucie Kaiglová, MSc.

Mgr. Bc. Lucie Kaiglová, MSc.

Lektorka semináře GDPR

Lucie Kaiglová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Nottigham Trent University.

Detail lektora
Pietro Andrea Podda, Ph.D.

Pietro Andrea Podda, Ph.D.

Lektor anglických programů na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy, o.p.s.

Pietro Andrea Podda is a lecturer of financial and legal subjets at various universities in the Czech Republic.

Detail lektora
doc. JUDr. PhDr. Zdeněk Fiala, Ph.D.

doc. JUDr. PhDr. Zdeněk Fiala, Ph.D.

V akademické sféře se pohybuje od roku 2007. Odborně se profiluje v oblasti správního správa. Je mj. spoluautorem publikace Správní právo trestní (Leges, 2017) a Správní právo…

Detail lektora
Mgr. Jan Hrabec

Mgr. Jan Hrabec

Advokát, rozhodce a lektor European Business School a Ústavu práva a právní vědy

Advokát, rozhodce a lektor European Business School a Ústavu práva a právní vědy

Detail lektora
PhDr. František Grunt

PhDr. František Grunt

Lektor European Business School SE, vyučuje předměty v programu MBA Executive Marketing management

Marketingu a marketingové komunikaci se věnuje již 17 let, pracoval na různých marketingových pozicích v řadě českých i zahraničních firem. V současné době působí jako nezávislý…

Detail lektora
PhDr. Josef Voráček, Ph.D.

PhDr. Josef Voráček, Ph.D.

Na European Business School SE vyučuje předměty Sportovní marketing a Management a ekonomika sportu.

Na European Business School SE spolupracuje od roku 2020 jako lektor modulu Sportovní management a právo. Vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy,.

Detail lektora
Doc. MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA

Doc. MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA

S European Business School SE spolupracuje od roku 2020 jako lektor v programu MBA Management ve zdravotnictví

Vystudoval LF UP Olomouc (2000) a postgraduálního studia na Ústavu preventivního lékařství LF UP v Olomouci (2008). Získal atestaci z pediatrie (2002) a tělovýchovného lékařství …

Detail lektora