Jedná se o špičkové profesionály s mnohaletou praxí, kteří působí ve velkých nadnárodních nebo tuzemských společnostech, a své zkušenosti a cenné znalosti předávají dále prostřednictvím výuky na univerzitách, vysokých školách a jiných vzdělávacích institucích. Je nám ctí, že tito odborníci v rámci kooperace European Business School s Ústavem práva a právní vědy, o.p.s. mohou své životní i kariérní zkušenosti předávat i Vám.

Kromě tematických setkání, při nichž se studenti s lektory setkávají osobně, má samozřejmě každý student možnost kontaktovat lektora kdykoliv během studia a konzultovat s ním cokoliv týkající se daného modulu.

Díky specificky kombinované formě studia si mohou uchazeči přizpůsobit výuku aktuálním časovým možnostem. Vzdělávací programy jsou tak plně nastavené pro absolvování při zaměstnání a umožňují nově získané poznatky a informace aplikovat do vlastního pracovního prostředí každého studenta. Podstatnou stránkou je i možnost uchazečů obohacovat výuku návrhem vlastních témat a konzultovat jejich firemní záležitosti a problémy přímo na hodinách s lektory. Tímto pak dochází k naplnění hlavní vize European Business School SE, tedy k efektivnímu zapojení teoretických znalostí do praktického profesního života.


doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Předseda správní rady a lektor na European Business School SE

Předseda správní rady European Business School SE. Vyučuje na instituci Ústavu práva a právní vědy a European Business School SE předměty v oblasti řízení lidských zdrojů (HR).

Detail lektora
Ing. Miroslav Focht, MBA

Ing. Miroslav Focht, MBA

Garant programu MBA Management obchodu a MSc. Leadership and Management

retired International Top Executive, expert v oblasti Leadershipu, řízení firem, strategie, obchodu.

Detail lektora
Ing. Karel Pařízek

Ing. Karel Pařízek

1st line marketer Blueberry, Google Trainer, lektor European Business School SE

V současné době pracuje pro Blueberry, kde řídí tým digitálního marketingu a stará se o marketingovou strategii a taktiku pro klíčové klienty (Allianz, Nestle, Škoda, Edenred ...)

Detail lektora
JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA

JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA

Advokát, zakladatel Ústavu práva a právní vědy a lektor na European Business School SE

Vyučuje v předmětech Statutární orgány a zástupci obchodních korporací, Mezinárodní obchodní a investiční arbitráž, Základy soukromého práva, Rozhodčí řízení v judikatuře soudů a…

Detail lektora
Mgr. Patrik Spannbauer

Mgr. Patrik Spannbauer

Statutární ředitel na European Business School SE a lektor na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s.

Vyučuje v předmětech Management obchodní schůzky, Argumentace navrženého řešení zákazníkovi, Péče o zákazníka a práce s referencemi a Strategie výběru nových spolupracovníků

Detail lektora
Dagmar Hladíková, MBA, MSc.

Dagmar Hladíková, MBA, MSc.

Garantka programu MBA Finanční poradenství a pojišťovnictví

Vyučuje v předmětech Pojištění jako specifické odvětví ekonomiky, Motivace a odměňování ve finančním poradenství a v pojišťovnictví a Společné atributy výkonných obchodníků.

Detail lektora
JUDr. Jan Ježdík

JUDr. Jan Ježdík

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Vyučuje předměty Product Management a Právo v pojištění

Detail lektora
Ing. Libor Friedel, MBA

Ing. Libor Friedel, MBA

Garant programu MBA strategický management

S EBS spolupracuje od roku 2012. Vyučuje v předmětech Strategický management, Strategické techniky a analýzy, Tvorba podnikové vize, Management změn, Project Management (anglicky)…

Detail lektora
JUDr. Ladislav Jouza

JUDr. Ladislav Jouza

Lektor na European Business School SE a člen správní rady Ústavu práva a právní vědy

Vyučuje v předmětu Pracovní právo a pořádá semináře na toto téma.

Detail lektora
Prof. Ing. Bohumil Král, CSc.

Prof. Ing. Bohumil Král, CSc.

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Vyučuje v předmětu Manažerské účetnictví.

Detail lektora
Ing. Pavel Marinič, Ph.D., MBA

Ing. Pavel Marinič, Ph.D., MBA

Člen správní rady a zároveň lektor na European Business School SE

Je garantem programu MBA Finanční management podnikání a vyučuje předměty se zaměřením na finance.

Detail lektora
Vít Baloušek

Vít Baloušek

Reklamní mág, copywriter, konsultant a kreativní ředitel

Vyučuje předměty se zaměřením na marketingovou komunikaci, PR a tvorbu značky – brand management

Detail lektora
Karel Křivan

Karel Křivan

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Vyučuje Tradiční vs. Moderní Public Relations

Detail lektora
Bc. Jan Brodský DiS.

Bc. Jan Brodský DiS.

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Vyučuje předměty Time management a Osobní prezentaci

Detail lektora
JUDr. Michal Sýkora

JUDr. Michal Sýkora

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Od roku 2011 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde vyučuje předmět Hospodářské trestné činy.

Detail lektora
JUDr. Petr Toman, LL.M.

JUDr. Petr Toman, LL.M.

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Vyučuje v předmětech Trestní odpovědnost právnických osob, obchodních korporací a obcí a krajů a Smluvní právo.

Detail lektora
PhDr. Jana Poddaná, Ph.D.

PhDr. Jana Poddaná, Ph.D.

Garantka programu MPA – Veřejná správa a samospráva krajů, měst a obcí

Vyučuje v předmětech E-Goverment a Péče o dokumenty, archivní a spisová služba.

Detail lektora
Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.

Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Pedagog, vedoucí vědeckých projektů, přední odborník na diagnostiku Na ÚPPV a EBS vyučuje Mezinárodní obchod a Současné problémy světové ekonomiky.

Detail lektora
Mgr. Jiří Fritsch, QRM, MBA

Mgr. Jiří Fritsch, QRM, MBA

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy.

Real Estate Specialista - Negociator (certifikovaný realitní makléř QRM, odhadce a převodce nemovitých věcí). Vyučuje předmět Realitní trh a obchodování s nemovitostmi.

Detail lektora
PhDr. Jana Krausová, MBA

PhDr. Jana Krausová, MBA

Lektorka na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Na EBS je odborným garantem vzdělávacího programu MBA „Pojistné právo a pojištění“. Vyučuje předměty se zaměřením na problematiku risk managementu a přepravního práva.

Detail lektora
JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.

JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Je garantem anglického programu LL.M. International Commercial Law a zároveň v něm učí předmět Mezinárodní obchodní právo.

Detail lektora
Ing. Bc. Ludmila Klimešová, MBA

Ing. Bc. Ludmila Klimešová, MBA

Od roku 2011 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde vyučuje modul Daňová optimalizace v programech LLM a MBA.

Daňový specialista s hlavním zaměřením na daň z příjmů právnických osob a mezinárodní zdaňování. Na ÚPPV a EBS vyučuje předměty zaměřené na daňovou problematiku

Detail lektora
Prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc.

Prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc.

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Od roku 2010 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde vyučuje moduly Evropská unie a lidská práva v EU v programu MBA Mezinárodní…

Detail lektora
JUDr. Stanislav Sviták, Ph.D.

JUDr. Stanislav Sviták, Ph.D.

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Garant programu LL.M. Korporátní právo.

Detail lektora
PhDr. Marie Hamplová, Ph.D.

PhDr. Marie Hamplová, Ph.D.

Člen správní rady a lektor na European Business School SE

Garantka programu MBA Mezinárodní vztahy a evropská studia

Detail lektora
doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc.

doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc.

Lektor na European Business School SE a předseda správní rady na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s.

Garant programu LL.M. Public Law (veřejné právo)

Detail lektora
PaedDr. Václav Netolický

PaedDr. Václav Netolický

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Vyučuje v předmětech Metodologie závěrečné práce, Evropská veřejná správa a Evropské ústavní systémy.

Detail lektora
JUDr. Erik Smola

JUDr. Erik Smola

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Absolvent právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni (2006), v roce 2015 obhájil rigorózní práci na Univerzitě Karlově, obor občanské právo (získán akademický titul doktor…

Detail lektora
JUDr. Daniela Kovářová

JUDr. Daniela Kovářová

Garantka programů LL.M. a pravidelně přednáší seminář Soudní judikatura v oblasti rodinného práva

Od roku 2016 působí jako lektorka Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde vyučuje moduly v programu LLM Rozhodce, Mediátor a Rodinná judikatura.

Detail lektora
doc. MUDr. Ján Lešták, CSc., MSc., MBA, LLA, DBA, FEBO, FAOG

doc. MUDr. Ján Lešták, CSc., MSc., MBA, LLA, DBA, FEBO, FAOG

Člen správní rady European Business School SE

Špičkový lékař a manažer, majitel a ředitel privátního očního oddělení na poliklinice v Praze (Nové Butovice), které jako primář vede, modernizuje a rozšiřuje.

Detail lektora
Mgr. René Šifta

Mgr. René Šifta

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Vyučuje v předmětech Trestní odpovědnost lékaře a správní trestání na úseku zdravotnictví, a Jak úspěšně vést lékařskou ordinaci nebo nemocnici

Detail lektora
JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Od roku 2013 působí jako lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy, o.p.s., kde vyučuje předměty Právní vztahy k nemovitostem a Vlastnictví a nájem bytů a…

Detail lektora
Ing. Jana Češpivová

Ing. Jana Češpivová

Lektorka na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Vyučuje Projektový management v programech MBA a DBA.

Detail lektora
Mgr. Luboš Fojtík

Mgr. Luboš Fojtík

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Vyučuje Úvod do práva veřejných zakázek.

Detail lektora
JUDr. PhDr. Zdeňka Beranová

JUDr. PhDr. Zdeňka Beranová

Lektorka na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Vyučuje v předmětu Řádná správa podniku.

Detail lektora
Ivona Homolková

Ivona Homolková

Lektorka na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Vyučuje Koučing pro manažery.

Detail lektora
Ing. Milan Bednařík, CSc.

Ing. Milan Bednařík, CSc.

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Od roku 2015 působí jako lektor European Business School SE., kde vyučuje v programu MBA modul Kvalita a péče ve zdravotnictví.

Detail lektora
JUDr. Martin Landa

JUDr. Martin Landa

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Od roku 2013 působí jako lektor na European Business School SE, kde vyučuje moduly v programu MBA Úvod do účetnictví, Finanční analýza a Manažerské finance.

Detail lektora
Mgr. Jan Kust

Mgr. Jan Kust

Autor

Autor v roce 2005 vystudoval obor právo na FPR-ZČU a v roce 2006 úspěšně absolvoval studia na Sydney Australian Pacific College (AUS) v oboru ekonomie.

Detail lektora
Mgr. Soňa Uhrová

Mgr. Soňa Uhrová

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Lektorka a trenérka komunikačních dovedností. Jako Business Coach se věnuje řízení teamů, osobnímu růstu a motivaci zaměstnanců.

Detail lektora
Mgr. Klára Valentová

Mgr. Klára Valentová

Lektor semináře

Klára Valentová spolupracuje s advokátní kanceláří Vilímková, Dudák & Partners

Detail lektora
JUDr. Marilla Kokešová

JUDr. Marilla Kokešová

Lektorka European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy, o.p.s., kde vyučuje jako garant programu MBA Management GDPR v praxi.

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Působí jako samostatný advokát s komplexní advokátní praxí.

Detail lektora
Mgr. Bc. Lucie Kaiglová, MSc.

Mgr. Bc. Lucie Kaiglová, MSc.

Lektorka semináře GDPR

Lucie Kaiglová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Nottigham Trent University.

Detail lektora
Pietro Andrea Podda, Ph.D.

Pietro Andrea Podda, Ph.D.

Lektor anglických programů na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy, o.p.s.

Pietro Andrea Podda is a lecturer of financial and legal subjets at various universities in the Czech Republic.

Detail lektora
doc. JUDr. PhDr. Zdeněk Fiala, Ph.D.

doc. JUDr. PhDr. Zdeněk Fiala, Ph.D.

se pohybuje v akademické sféře od roku 2007. Odborně se profiluje v oblasti správního správa.

Detail lektora
Mgr. Jan Hrabec

Mgr. Jan Hrabec

Advokát, rozhodce a lektor European Business School a Ústavu práva a právní vědy

Advokát, rozhodce a lektor European Business School a Ústavu práva a právní vědy

Detail lektora
PhDr. František Grunt

PhDr. František Grunt

Lektor European Business School SE, vyučuje předměty v programu MBA Executive Marketing management

Marketingu a marketingové komunikaci se věnuje již 17 let, pracoval na různých marketingových pozicích v řadě českých i zahraničních firem

Detail lektora
PhDr. Josef Voráček, Ph.D.

PhDr. Josef Voráček, Ph.D.

Na European Business School SE vyučuje předměty Sportovní marketing a Management a ekonomika sportu.

Na European Business School SE spolupracuje od roku 2020 jako lektor modulu Sportovní management a právo. Vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy,.

Detail lektora
Doc. MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA

Doc. MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA

S European Business School SE spolupracuje od roku 2020 jako lektor v programu MBA Management ve zdravotnictví

Pediatr, Dietolog - ředitel nestátního zdravotnického zařízení ReFit Clinic

Detail lektora