Cílem tohoto modulu je objasnit institucionální zajištění existence a aktivit Evropské unie, roli jednotlivých institucí z hlediska, úkolů a kompetencí a systémy veřejné správy v zemích Evropské unie z pohledu modelů výkonu, roli státní správy a územní samosprávy v soudobé evropské veřejné správě. Pozornost je nutno věnovat následující problematice:

Institucionální struktura Evropské unie

 • Institucionální uspořádaní Evropské unie
 • Historický vývoj a současná struktura jednotlivých institucí
 • Úkoly a kompetence institucí, vzájemné vztahy, spolurozhodování
 • Instituce EU a Lisabonská smlouva
 • Instituce EU a Česká republika
 • Vyšší stupně integrace a otázka identity a suverenity členských států
 • Regionální a strukturální politika, systém NUTS
 • Strukturální fondy EU a rozvoj regionů v členských zemích

Systémy a výkon evropské veřejné správy

 • Systémy veřejné správy v zemích EU
 • Charakteristika prezidentského, poloprezidentského a parlamentního systému (příklady)
 • Spojené a oddělené modely výkonu veřejné správy (aplikace v zemích EU)
 • Role státní správy a územní samosprávy, Charta místní samosprávy
 • Reformy veřejné správy v evropských zemích
 • Základní principy modernizace evropské veřejné správy

Obsah modulu:

Při studiu je nutno se zaměřit na vymezení a charakteristiku pojmů: Evropská komise, Evropská rada, Rada EU, evropský parlament, Evropský soudní dvůr, Evropská centrální banka, Evropská investiční banka, Evropský veřejný ochránce práv, spolurozhodování, NUTS, regionální politika, strukturální politika, strukturální fondy, přeshraniční spolupráce, euroregiony, reforma veřejné správy, prezidentský systém, poloprezidentský systém, parlamentní systém, oddělený a společný model výkonu veřejné správy, princip subsidiarity, principy modernizace veřejné správy, evropský správní prostor.

PaedDr. Václav Netolický

PaedDr. Václav Netolický

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Vyučuje v předmětech Metodologie závěrečné práce, Evropská veřejná správa a Evropské ústavní systémy.