Cílem modulu je umět analyzovat daný segment a zajistit vhodné motivační prvky v rámci vymezených zákonných limitů odměňování ve finančním poradenství a v pojišťovnictví.

Umění vhodného motivování ovlivní vysokou pravděpodobnost růstu v požadovaných oblastech.

Obsahem modulu bude i proces vyhodnocování a strategie pro další období. Znalosti mohou být využity při ovlivnění výsledků, za které každý jednotlivec osobně odpovídá.

Obsah modulu:

Správný výběr vhodného motivačního prvku pro spolupracovníky ve finančním poradenství a pojišťovnictví je velice specifický a velmi obtížný. Přesto je klíčem k úspěchu a zajištění požadovaných výsledků, a to především ve světě finančního a pojišťovacího poradenství . Obsahem tohoto modulu bude naučit se segmentovat cílové skupiny, neboť každá skupina vyžaduje zvolení odlišného přístupu a různé formy odměňování. V modulu si představíme několik modelů motivací i odměňování. Ačkoliv jsou firemní kultury společností v oblasti finančního poradenství i pojišťovnictví téměř srovnatelné, je třeba hledat cesty, jak být pro obchodní partnery transparentnější, zajímavější a dokázat se odlišit. V momentě, kdy zvolíme správnou cestu a dokážeme motivovat cílovou skupinu, efekt jde ruku v ruce se spokojeností s odměňováním spolupracovníků a obchodních partnerů. Zároveň se projeví v očekávaných výsledcích. Modul bude zaměřen nejen na motivování a odměňování externích partnerů, ale i zaměstnanců jak v oblasti finančního poradenství, tak v pojišťovnictví. Zahrnuty budou různé formy spolupráce, počínaje outsorcingem až po strategické aliance a korporace. Bude zahrnuta i spolupráce se sítěmi (networking) a pooly..

Aby firmy dosáhly svých podnikatelských cílů, je třeba, aby dokázaly správně a účelně motivovat a odměňovat svoje spolupracovníky.

  1. Úvod
  2. Teorie – modelové příklady
  3. Segmentace
  4. Typy odměňování
  5. Druhy motivace
  6. Vnější vlivy
  7. Osobní vlivy
  8. Závěr
Dagmar Hladíková, MBA, MSc.

Dagmar Hladíková, MBA, MSc.

Garantka programu MBA Finanční poradenství a pojišťovnictví

Vyučuje v předmětech Pojištění jako specifické odvětví ekonomiky, Motivace a odměňování ve finančním poradenství a v pojišťovnictví a Společné atributy výkonných obchodníků.