Programy MBA - Master of Business Administration

arrow arrow

MBA s odbornou specializací

program

MBA Executive Marketing management

Vít Baloušek
garant programu

Program MBA Executive Marketing Management se zaměřuje na úlohu marketingu a jednotlivé formy marketingové komunikace. V jednotlivých předmětech se posluchači věnují tvorbě komunikačních strategií a mediálnímu plánování, a zejména digitálnímu marketingu, včetně sociálních sítí a oblast content marketingu.

Více o specializaci a ceně

MBA v oblasti financí

MBA v oblasti managementu

MBA v oblasti práva

Programy LL.M. - Master of Laws

arrow arrow

Programy DBA - Doctor of Business Administration

arrow arrow

Programy BBA - Bachelor of Business Administration

arrow arrow

Program MSc. - Master of Science

arrow arrow

Program MPA - Master of Public Administration

arrow arrow
program

MPA - Master of Public Administration

PhDr. Jana Poddaná, Ph.D.
garant programu

Program MPA ve specializaci Veřejná správa a samospráva krajů, měst a obcí je určen pracovníkům veřejné správy, kteří vykovávají vedoucí funkce nebo na ně aspirují, dále manažerům, členům krajských a obecních samospráv a také politikům, pro které je znalost fungování veřejné správy a jejich specifik nezbytností.

Více o specializaci a ceně

MBA a LL.M. v anglickém jazyce

arrow arrow