Programy MBA - Master of Business Administration

arrow arrow

MBA s odbornou specializací

program

MBA Psychologie managementu

Mgr. Jana Wiesner
garant programu

Program MBA Psychologie managementu je vhodný zejména pro manažery, řídící pracovníky, podnikatele, pracovníky personálních oddělení a pro všechny uchazeče, kteří apelují na vůdcovské pozice či se v nich chtějí dale zdokonalovat. Program lze studovat i online. 

Více o specializaci a ceně
program

MBA GDPR v praxi

JUDr. Marilla Kokešová
garant programu

V programu MBA GDPR v praxi se posluchači podrobně seznámí se základními pojmy GDPR, naučí se veškerá opatření, která budou muset ve své instituci učinit (identifikace osobních údajů podléhajících GDPR, popis dat, právní titul, kategorizace dat, stanovení přístupových práv, zabezpečení dat, dokumentace pro prokázání souladu atd.).  Program lze studovat i online. 

Více o specializaci a ceně

MBA v oblasti financí

MBA v oblasti management obchodu

MBA v oblasti práva

Programy LL.M. - Master of Laws

arrow arrow

Programy DBA - Doctor of Business Administration

arrow arrow
program

DBA Executive Management

Ing. Libor Friedel, MBA
garant programu

Program je speciálně sestaven pro vedoucí pracovníky a členy vyššího managementu a top managementu. Studium ale může být užitečné všem, kdo chtějí získat manažerské znalosti a praktické dovednosti využitelné k řízení organizace. Program lze studovat i online.

Více o specializaci a ceně
program

DBA Executive Marketing a PR

Vít Baloušek
garant programu

Program je určen zejména vedoucím zaměstnancům, podnikatelům a manažerům reklamních, PR či mediálních agentur, kteří chtějí rozvinout své znalosti marketingové komunikace a její aplikaci v marketingové strategii. Program lze studovat i online.

Více o specializaci a ceně

Programy BBA - Bachelor of Business Administration

arrow arrow
program

BBA Manažerská specializace

Bc. Jan Brodský DiS.
garant programu

Cílem programu je předat studentům základní a nejdůležitější informace z jednotlivých oblastí managementu a připravit je tímto způsobem na výkon jejich budoucí manažerské pozice, nebo stávající manažerskou pozici posílit a ucelit již nabyté poznatky z praxe. Program lze studovat i online.

Více o specializaci a ceně

Program MSc. - Master of Science

arrow arrow

Program MPA - Master of Public Administration

arrow arrow
program

MPA Veřejná správa a samospráva krajů, měst a obcí

PhDr. Jana Poddaná, Ph.D.
garant programu

Program je určen pracovníkům veřejné správy, kteří vykovávají vedoucí funkce ve státní správě nebo na ně aspirují, manažerům, členům krajských a obecních samospráv a také politikům, kteří se nejčastěji v rámci krajských a obecních zastupitelstev profilují a pro něž je obecná znalost chodu veřejné správy a jejich specifik nezbytností. Program lze studovat i online.

Více o specializaci a ceně

MBA a LL.M. v anglickém jazyce

arrow arrow