Exekutiva

Exekutiva European Business School SE je dána ze zákona a tvoří ji statutární ředitel EBSchool, kterým je zkušený manažer a odborník v oblasti pojišťovnictví a managementu obchodu Mgr. Patrik Spannbauer, prokuristka a výkonná ředitelka Bc. Jana Bočáňová, LL.A. a 9 členů správní rady. Jde o profesionální tým odborníků, který zajišťuje ty nejlepší podmínky pro studium MBA a dalších profesních programů.

doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.
doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.
Předseda správní rady a lektor na European Business School SE
Bc. Jana Bočáňová, LL.A.
Bc. Jana Bočáňová, LL.A.
Výkonná ředitelka European Business School SE

Správní rada

V čele správní rady stojí její předseda, kterým je uznávaný odborník v řízení lidských zdrojů, personalistiky a managementu vůbec, doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., který působí jako lektor na Univerzitě Karlově v Praze, na EBSchool a na Ústavu práva a právní vědy.

Ing. Pavel Marinič, Ph.D., MBA
Ing. Pavel Marinič, Ph.D., MBA
Člen správní rady a zároveň lektor na European Business School SE
PhDr. Marie Hamplová, Ph.D.
PhDr. Marie Hamplová, Ph.D.
Člen správní rady a lektor na European Business School SE