Exekutiva

Exekutiva European Business School SE (EBS) je dána ze zákona a tvoří ji statutární ředitel EBS, kterým je zkušený manažer a odborník v oblasti pojišťovnictví a managementu obchodu Mgr. Patrik Spannbauer, prokuristka a výkonná ředitelka Bc. Jana Bočáňová, LL.A. a 9 členů správní rady. Jde o rozsáhlý výkonný aparát, který zajišťuje ty nejlepší podmínky pro studium na úrovni MBA a dalších profesních programů.

Mgr. Patrik Spannbauer
Mgr. Patrik Spannbauer
Statutární ředitel na European Business School SE a lektor na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s.
Bc. Jana Bočáňová, LL.A.
Bc. Jana Bočáňová, LL.A.
Výkonná ředitelka European Business School SE
doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.
doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.
Předseda správní rady a lektor na European Business School SE

Správní rada

V čele správní rady stojí její předseda, kterým je uznávaný odborník v řízení lidských oblasti ekonomie a personalistiky a managementu vůbec, pan doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., který působí jako lektor na Univerzitě Karlově v Praze, na EBS a na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s.

Ing. Pavel Marinič, Ph.D., MBA
Ing. Pavel Marinič, Ph.D., MBA
Člen správní rady a zároveň lektor na European Business School SE
Mgr. Jana Wiesner
Mgr. Jana Wiesner
Člen správní rady a lektor na European Business School SE
Ing. Luděk Tesař
Ing. Luděk Tesař
Člen správní rady European Business School SE
PhDr. Marie Hamplová, Ph.D.
PhDr. Marie Hamplová, Ph.D.
Člen správní rady a lektor na European Business School SE
doc. MUDr. Ján Lešták, CSc., MSc., MBA, LLA, DBA, FEBO, FAOG
doc. MUDr. Ján Lešták, CSc., MSc., MBA, LLA, DBA, FEBO, FAOG
Člen správní rady European Business School SE
Prof. PhDr. Mgr. Jiří V. Musil, CSc. MBA
Prof. PhDr. Mgr. Jiří V. Musil, CSc. MBA
Člen správní rady
Ing. Lenka Sussmilichová
Ing. Lenka Sussmilichová
Člen správní rady
Daniel Šenkýř
Daniel Šenkýř
Člen správný rady