Nabízíme studium atraktivních oborů MBA orientované na praxi a optimalizované pro časově vytížené zaměstnance – studujte v mateřském jazyce, pod dohledem odborníků z renomovaných českých univerzit a distančně. Naše výuka vychází z úcty k teorii, ale pracuje hlavně s každodenní profesní zkušeností. European Business School SE spolupracuje na tvorbě profesních studijních programů s Centrem profesních studií. Centrum profesních studií (CPS) je odborná platforma European Business School SE, která se zaměřuje na tvorbu a inovaci postgraduálních vzdělávacích programů. Výuka tohoto programu probíhá v Praze.

MBA s odbornou specializací

program

MBA Psychologie managementu

Mgr. Jana Wiesner
garant programu

Program MBA Psychologie managementu je vhodný zejména pro manažery, řídící pracovníky, podnikatele, pracovníky personálních oddělení a pro všechny uchazeče, kteří apelují na vůdcovské pozice či se v nich chtějí dale zdokonalovat. Program lze studovat i online. 

Více o specializaci a ceně
program

MBA GDPR v praxi

JUDr. Marilla Kokešová
garant programu

V programu MBA GDPR v praxi se posluchači podrobně seznámí se základními pojmy GDPR, naučí se veškerá opatření, která budou muset ve své instituci učinit (identifikace osobních údajů podléhajících GDPR, popis dat, právní titul, kategorizace dat, stanovení přístupových práv, zabezpečení dat, dokumentace pro prokázání souladu atd.).  Program lze studovat i online. 

Více o specializaci a ceně

MBA v oblasti financí

MBA v oblasti management obchodu

MBA v oblasti práva