Cílem modulu je zkoumat základní charakteristiky pojetí lidských práv a svobod, v Evropské unii, a to jak genealogicky, tak v nynějším hlavním kodifikovaném dokumentu EU, jímž je Charta základních práv Evropské unie, která se nakonec stala součástí tzv. Lisabonské smlouvy o EU. Modul se souběžně zaměří na problematické základní rysy pojetí lidských práv a svobod, jak je Evropská unie prosazuje.

Obsah modulu:

  • Nadstátní-supranacionální povaha lidských práv a svobod v  Evropské unii.
  • Primární právo Evropské unie.
  • Pojetí tří generací lidských práv a jeho základní problémy.
  • Charta základních práv Evropské unie.
  • Problematika sociálních a kolektivních práv Charty základních práv Evropské unie.
  • Srovnání Charty základních práv Evropské unie s Listinou základních práv Ústavy České republiky.
  • Pojetí lidských práv a svobod v EU jako problém vztahu státu a společnosti.
Prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc.

Prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc.---

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Od roku 2010 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde vyučuje moduly Evropská unie a lidská práva v EU v programu MBA Mezinárodní vztahy a evropská studia.