Blog

U vzdělávacích institucí by toto mělo být jednou z hlavních činností všech lektorů a vedení. Pokud škola nemá co publikovat a nemá o čem psát (odborné články, blogy, informační texty), tak působí dojmem, že se aktivně nevěnuje vzdělávacím činnostem a nemá tedy ani co nabídnout svému okolí zadarmo. Nemůže se tedy od ní očekávat ani moc kvalitních informací za peníze.
person
Dnes, stejně jako před 30 lety: „nejsou lidi“

Dnes, stejně jako před 30 lety: „nejsou lidi“

I po téměř třech desetiletích od započetí tržních reforem trápí českou ekonomiku stejná choroba jako v letech „reálného socialismu“: schází jí pracovní síla. Míra nezaměstnanosti je nízká, podniky shánějí pracovníky, kde se dá, a personalisté berou bonusy, přivedou-li někoho, kdo se nechá zaměstnat. Má česká ekonomika nedostatek lidí „v genech“?

Přečíst celý článek
person
Etický kodex: nástroj řízení nebo snůška frází?

Etický kodex: nástroj řízení nebo snůška frází?

Svůj etický kodex má dnes většina státních a veřejných organizací, ale i převážná část velkých firem. Firmy jej tvoří především ve snaze posílit svou důvěryhodnost v očích zákazníků a čelit nežádoucímu jednání zaměstnanců ve vztahu ke svému zaměstnavateli. Zveřejnění kodexu ani jeho podepsání zaměstnanci však z něj ještě nástroj řízení nečiní. Důležitá je jeho konkrétnost, vyváženost jeho obsahu i způsob jeho tvorby. 

Přečíst celý článek
person

Rozhovor s Doc. Ing. Janem Urbanem, CSc. o jeho nové knize Motivace a odměňování pracovníků. Co musíte vědět, abyste ze svých pracovníků dostali to nejlepší, která vyšla začátkem roku v nakladatelství Grada.

Přečíst celý článek
person
Co omezuje tvořivost a jak ji podpořit?

Co omezuje tvořivost a jak ji podpořit?

Dynamika kapitalismu spočívá podle rakouského ekonoma moravského původu J. Schumpetera v jeho vlastní „kreativní destrukci“. Tedy schopnosti trvale měnit zavedené postupy, přicházet s novými výrobky, službami, technologiemi či obchodními přístupy, a likvidovat ty, které zastaraly. Hlavní význam tvořivé destrukce přitom nespočívá jen v tom, že vede k inovacím, ale i v tom, že přesunuje zdroje do nových oblastí a posiluje ekonomický růst. Tvořivá destrukce nemusí být vždy úspěšná, ještě vážnější však je, pokud jí určité síly brání.

Přečíst celý článek
person
Rovné daně a progresivní zdanění

Rovné daně a progresivní zdanění

V době před podzimními volbami vytahují politické strany různé návrhy, kterými chtějí přitáhnout voliče. Takovým výkřikem je návrh na progresivní zdanění, nebo snížení sazby daně pro určitou hladinu příjmů. Progresivní zdanění není nic neobvyklého a existuje v celé řadě zemí, zejména v západní Evropě. 

Přečíst celý článek
person
Největší ekonomický mýtus všech dob

Největší ekonomický mýtus všech dob

Největší ekonomickou iluzí, existující zřejmě od počátku věků, je představa, že chce-li někdo vydělat, musí někoho jiného o stejnou částku obrat. Zrádnost této iluze spočívá v tom, že tomu tak občas skutečně je. Iluze se proto může intuitivně jevit jako správná. To však nic nemění na tom, že její podstata je zcela chybná.

Přečíst celý článek
person
Náklady kapitálu a optimalizace kapitálové struktury

Náklady kapitálu a optimalizace kapitálové struktury

Zdroj prosperity, tedy generovanou přidanou hodnotu ovlivňuje nejen celková výkonnost firmy, která se projevuje také maximalizaci tržeb, ale také hodnota kapitálu, který musí být vynaložen na dosažení příjmů, jejichž základem jsou tržby. Z logiky věci vyplývá, že nižší hodnota vázaného kapitálu pořízena co nejlevněji při stejných tržbách v konečném důsledku znamená vyšší efektivitu transformačního procesu a tedy vyšší ekonomický zisk, který je vlastně přidanou hodnotou podnikání. Jedním ze stěžejních úkolů finančního managementu v praxi je proto optimalizace kapitálové struktury.

Přečíst celý článek
person
Řízení vztahů se zákazníky jako úspěch podniku

Řízení vztahů se zákazníky jako úspěch podniku

V jednom z předchozích blogu  jsme dopěli k závěru, že jedním z klíčových faktorů výkonnosti podniku je celková výše generovaných tržeb od které se odvíjí v konečném důsledku výsledná hodnota plynoucí vlastníkům (shareholderům) z podnikání. Důvod je jednoduchý. Tržby jsou potencionálním zdrojem zisku, který je základem výsledného benefitu majitelů.  Schopnost generovat tržby je důsledkem mnohá faktorů, zejména schopnosti využit kapitál pomoci vlastních dovednosti a transformovat vizi do žádaného produktu.

Přečíst celý článek
person
Zaměstnat člověka z úřadu práce výhodou?

Zaměstnat člověka z úřadu práce výhodou?

Firmy (zaměstnavatelé) se po ekonomické stagnaci dostávají do výkonnostního tempa. S růstem výroby stoupá zájem o zaměstnance a je možné se „poohlédnout“ i po uchazečích o práci, kteří jsou evidováni na úřadech práce. Pro zaměstnavatele pak přijetí takového uchazeče o zaměstnání může znamenat určitou výhodu.

Přečíst celý článek