Blog

U vzdělávacích institucí by toto mělo být jednou z hlavních činností všech lektorů a vedení. Pokud škola nemá co publikovat a nemá o čem psát (odborné články, blogy, informační texty), tak působí dojmem, že se aktivně nevěnuje vzdělávacím činnostem a nemá tedy ani co nabídnout svému okolí zadarmo. Nemůže se tedy od ní očekávat ani moc kvalitních informací za peníze.
person
Čas, ten nemá slitování

Čas, ten nemá slitování

ale ani jedním z nás. Část textu populární písně se plně uplatňuje v pracovněprávních vztazích. Stačí, když zaměstnanec promešká nějakou zákonnou lhůtu a může se se svým nárokem vůči zaměstnavateli rozloučit. Ale to platí i naopak.

Přečíst celý článek
person
Balanced Scorecrd není jen Balanced Scorecard

Balanced Scorecrd není jen Balanced Scorecard

V minulém článku jsem psal o „strategii modrého oceánu (BOS – Blue Ocean Strategy) a několikrát jsem také zmínil strategický systém s podobnou zkratkou, a to BSC – Balanced Scorecard. Tento systém ovlivnil mou práci konzultanta a pohled na svět strategií, ať už organizačních nebo osobních. Myslím, že ovlivnil myšlení mnoha stratégů po celém světě. Svým způsobem vyvolal i „scorecard“ horečku. V knihovně mám 14 knih, které mají v názvu „scorecard“.

Přečíst celý článek
person
Příběh se skupinou opic

Příběh se skupinou opic

Příběh je skutečný a týká se experimentu, který před časem provedli výzkumníci zabývající se otázkou, jak se opice učí. Experiment zahrnoval skupinu opic, klec, banán, žebřík a hlavně vodní hadici. Závěry, jež z něho vyplynuly, jsou možná širší, než ty, které byly jeho cílem.

Přečíst celý článek
person
Strategie modrého oceánu

Strategie modrého oceánu

„Dobrá strategie není o rudých nebo modrých oceánech. Dobrá strategie je o zisku a návratnosti investic.“ To je věta z jednoho slajdu, který používám při výuce v předmětu strategický management. Parafrázuje Michaela Portera, který se nesmazatelně zapsal do historie, teorie i praxe v oblasti strategického řízení – v komerční sféře, ve zdravotnictví i ve veřejné oblasti. Ta parafráze je trochu nekorektní v tom, že se na seminářích konceptem tzv. strategie modrého oceánu (Blue Ocean Strategy - BOS) nezabývám. Tímto článkem to zkusím alespoň částečně napravit. Obrázek si studenti ÚPPV a EBSchool, popř. další čtenáři dotvoří sami.

Přečíst celý článek
person
Delší dovolená a vyšší příplatky

Delší dovolená a vyšší příplatky

Při různých setkáních s přáteli a třeba i bývalých spolupracovniíků se často dozvídáme, že v některých firmách  mají šestitýdenní dovolenou, vyšší mzdové příplatky nebo další pracovněprávní výhody. Pak se objevuje otázka, jak je to možné, když pracovněprávní předpisy takové výhody výslovně neuvádějí.

Přečíst celý článek
person
Vnímání pracovních obědů u nás a v zahraničí

Vnímání pracovních obědů u nás a v zahraničí

Pracovní obědy. Kdo by je neměl rád? Věčné téma zvláště mezi obchodníky a manažery. Všichni se asi shodnou na tom, že jsou příjemné, že se díky nim navazuje nebo prohlubuje vazba mezi jednajícími stranami, že jsou zcela jistě užitečné a navíc příjemné, pokud je platí zaměstnavatel nebo obchodní partner. Ale jsou také efektivní? Neztrácíme jejich absolvováním daleko více než bychom mohli získat? 

Přečíst celý článek
person
Je nutné sjednat pracovní náplň?

Je nutné sjednat pracovní náplň?

K úvaze v dnešním blogu mě přiměly názory některých zaměstnavatelů, že nemusí sjednávat nebo stanovit pracovní náplň zaměstnance, ale že stačí pouze uvést druh práce. To je sice pravda, ale vymezení pracovní náplně je oboustranně výhodné – jak pro zaměstnance, tak i pro zaměstnavatele.

Přečíst celý článek