Blog

U vzdělávacích institucí by toto mělo být jednou z hlavních činností všech lektorů a vedení. Pokud škola nemá co publikovat a nemá o čem psát (odborné články, blogy, informační texty), tak působí dojmem, že se aktivně nevěnuje vzdělávacím činnostem a nemá tedy ani co nabídnout svému okolí zadarmo. Nemůže se tedy od ní očekávat ani moc kvalitních informací za peníze.
person
Nevyplacení mzdy – a co dál?

Nevyplacení mzdy – a co dál?

Motto: Vítkovické strojírny prosperity propustily 550 lidí. Zaměstnanci dostali mzdy naposledy v lednu 2018. V praxi nejde o ojedinělý případ. Řada podniků řeší svoji platební neschopnost tím, že neposkytují zaměstnancům mzdy. Jde sice o porušení práv uvedených v Listině základních práv a svobod a v řadě dalších zákonů, ale lidem konstatování moc nepomůže. Mají však pomoc v  dalších právních předpisech zejména v zákoně o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele (č.118/2000 Sb.)

Přečíst celý článek
person
Čas, ten nemá slitování

Čas, ten nemá slitování

ale ani jedním z nás. Část textu populární písně se plně uplatňuje v pracovněprávních vztazích. Stačí, když zaměstnanec promešká nějakou zákonnou lhůtu a může se se svým nárokem vůči zaměstnavateli rozloučit. Ale to platí i naopak.

Přečíst celý článek
person
Balanced Scorecrd není jen Balanced Scorecard

Balanced Scorecrd není jen Balanced Scorecard

V minulém článku jsem psal o „strategii modrého oceánu (BOS – Blue Ocean Strategy) a několikrát jsem také zmínil strategický systém s podobnou zkratkou, a to BSC – Balanced Scorecard. Tento systém ovlivnil mou práci konzultanta a pohled na svět strategií, ať už organizačních nebo osobních. Myslím, že ovlivnil myšlení mnoha stratégů po celém světě. Svým způsobem vyvolal i „scorecard“ horečku. V knihovně mám 14 knih, které mají v názvu „scorecard“.

Přečíst celý článek
person
Příběh se skupinou opic

Příběh se skupinou opic

Příběh je skutečný a týká se experimentu, který před časem provedli výzkumníci zabývající se otázkou, jak se opice učí. Experiment zahrnoval skupinu opic, klec, banán, žebřík a hlavně vodní hadici. Závěry, jež z něho vyplynuly, jsou možná širší, než ty, které byly jeho cílem.

Přečíst celý článek
person
Strategie modrého oceánu

Strategie modrého oceánu

„Dobrá strategie není o rudých nebo modrých oceánech. Dobrá strategie je o zisku a návratnosti investic.“ To je věta z jednoho slajdu, který používám při výuce v předmětu strategický management. Parafrázuje Michaela Portera, který se nesmazatelně zapsal do historie, teorie i praxe v oblasti strategického řízení – v komerční sféře, ve zdravotnictví i ve veřejné oblasti. Ta parafráze je trochu nekorektní v tom, že se na seminářích konceptem tzv. strategie modrého oceánu (Blue Ocean Strategy - BOS) nezabývám. Tímto článkem to zkusím alespoň částečně napravit. Obrázek si studenti ÚPPV a EBSchool, popř. další čtenáři dotvoří sami.

Přečíst celý článek
person
Delší dovolená a vyšší příplatky

Delší dovolená a vyšší příplatky

Při různých setkáních s přáteli a třeba i bývalých spolupracovniíků se často dozvídáme, že v některých firmách  mají šestitýdenní dovolenou, vyšší mzdové příplatky nebo další pracovněprávní výhody. Pak se objevuje otázka, jak je to možné, když pracovněprávní předpisy takové výhody výslovně neuvádějí.

Přečíst celý článek