Modul se zabývá otázkami nákupu či prodeji nemovitostí, stavem českého realitního trhu a všemi dalšími aspekty obchodování s nemovitostmi, včetně případných podnikatelských a právních rizik s nimi spojených. Cílem modulu je seznámit posluchače s aktuální situací na českém realitním trhu a naučit je do budoucnosti samostatně vyhodnocovat a nalyžovat případné výkyvy trhu, s relevantními faktory, ovlivňujícími rozvoj realitního trhu, jakož i s právními aspekty právní úpravy na českém realitním trhu. Posluchačům budou popsány a vysvětleny i obchodní operace s nemovitostmi, které se týkají vkladů nemovitostí do základního kapitálu obchodních společností, nabývání podniků, fúzí a podobně, upravuje obchodní zákoník, smlouvy, které zajišťují rozvojové projekty, využívající rozdílných právních konstrukcí. Cílem je posluchače v rámci tohoto modulu dále seznámit s problematikou dražeb nemovitostí v rámci insolvenčního či exekučního řízení, a seznámit je s možností a postupem při nákupu nemovitostí v jejich rámci.

Obsah modulu:

Obsahem modulu budou zejména následující témata: právní minimum pro obchod s nemovitostmi, osvojení pojmů reality, realitní kancelář, realitní makléř, vlastnické právo, katastr nemovitostí, řízení před katastrálním úřadem, vlastnictví bytových a nebytových prostor, list vlastnictví, předkupní právo, zástavní právo, věcné břemeno, zprostředkovatelská smlouva, novostavby, důraz bude kladen zejména na nabývání vlastnického práva, vklad a záznam v katastru nemovitostí, řízení před katastrálním úřadem, specifika vlastnictví bytových a nebytových prostor nebo vztah klienta a realitní kanceláře. Probrány budou rovněž další vztahy týkající se nemovitostí či zprostředkovatelská smlouva a další smlouvy nezbytné pro fungování realitní kanceláře, nemovitosti nezapisované do katastru. Vysvětlena bude blíže problematika podnikání realitní kanceláře, vztah klienta a realitní kanceláře, zprostředkovatelská smlouva a další smlouvy nezbytné pro fungování realitní kanceláře a některé další vztahy týkající se nemovitostí – např. zástavní smlouva k zajištění hypotečního úvěru, jiné způsoby zajištění úhrady kupní ceny atd.

Mgr. Jiří Fritsch, QRM, MBA

Mgr. Jiří Fritsch, QRM, MBA

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy.

Real Estate Specialista - Negociator (certifikovaný realitní makléř QRM, odhadce a převodce nemovitých věcí). Vyučuje předmět Realitní trh a obchodování s nemovitostmi.