Cílem tohoto modulu je seznámit se s cíli a nástroji personálního controllingu jako metody plánování, řízení, kontroly a analýzy personálních nákladů a dalších personálních ukazatelů.

Cílem řízení lidských zdrojů je přispívat k dosažení výkonových cílů podniku a podporovat jeho konkurenceschopnost. Má-li řízení lidských zdrojů tuto úlohu plnit, musí si i pro svou vlastní činnosti stanovit cíle, které podnikovou konkurenceschopnost podporují. Vytyčování konkrétních cílů v oblasti řízení lidských zdrojů, sledování a rozbor odchylek mezi cíli a skutečností, analýzy efektivity personálních opatření a řízení kvality personálního managementu je označováno jako personální controlling.

Cílem personálního controllingu je hodnotit výsledky řízení lidských zdrojů, přispívat k jeho vyšší účinnosti i nižším nákladům. K jeho hlavním úkolům patří konkretizovat krátkodobé a dlouhodobé cíle podniku v oblasti řízení lidských zdrojů, sledovat a vyhodnocovat jejich plnění a zaměřovat personální procesy a činnosti na potřeby jejich „zákazníků“.

Stanovení cílů a kontrola jejich plnění je základem každé řídící činnosti, v oblasti řízení lidských zdrojů má však o to větší význam, že personální sféra byla – a mnohdy dosud je -  tradičně zaměřena spíše na činnosti než na cíle. Cíle personálního řízení hodnocené personálním controllingem by proto měly být formulovány v podobě konkrétních, nejlépe kvantifikovatelných ukazatelů umožňujících jednoznačně ověřit, nakolik bylo cílů dosaženo. Vzhledem k oblasti, kterou se zabývá, však nelze personální controlling omezit jen na finanční ukazatele.

Obsah modulu:

Cíle personálního controllingu, Nástroje personálního controllingu, Organizace personálního controllingu, Personální ukazatele a jejich druhy, Personální informační systém, Řízení personálních nákladů, Analýza personálních nákladů, Možnosti snižování personálních nákladů, Ukazatele mzdových nákladů a jejich struktury, Řízení mzdových nákladů firmy, Sledování struktury pracovní síly podniku, Ukazatele efektivity pracovní síly, Výkonové ukazatele a jejich druhy, Ukazatele odměňování, Ukazatele fluktuace, Ukazatele náboru zaměstnanců a jeho efektivity, Dotazování zaměstnanců, jeho cíle a metody,  Personální analýzy,  Hodnocení efektivity personálních výdajů a opatření,  HR Scorecard.

doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Předseda správní rady a lektor na European Business School SE

Předseda správní rady European Business School SE. Vyučuje na instituci Ústavu práva a právní vědy a European Business School SE předměty v oblasti řízení lidských zdrojů (HR).