Hlavním cílem modulu Trestní odpovědnosti lékaře a správního trestání na úseku zdravotnictví je vyhnutí se a upozornění na nástrahy, které mohou hrozit v případě výkonu lékařského povolání v podobě trestnímu stíhání a následně trestně právnímu postihu ze strany státního zástupce a soudu.  

Modul zahrnuje krátké uvedení a představení základních druhů právní odpovědnosti lékaře, kterými jsou trestní, občanskoprávní, pracovněprávní, správní, disciplinární a smluvní odpovědnost. 

Zaměření bude hlavně na nejčastější trestné činy při výkonu lékařského povolání, kterými jsou: usmrcení z nedbalosti, ublížení na zdraví z nedbalosti, neposkytnutí pomoci, neoprávněné nakládání s osobními údaji, neoznámení a nepřekažení trestného činu, trestné činy proti těhotenství ženy, neoprávněné nakládání s lidskými tkáněmi a orgány, lidským embryem a genomem, ohrožení pod vlivem návykové látky, omezení a zbavení osobní svobody, poškození cizích práv, vystavování nepravdivých lékařských zpráv, posudků a nálezů a trestný čin podvodu.            

V rámci modulu budou řešeny reálné případové studie a modelové situace aplikované na konkrétní praktické postupy tak, aby se lékaři dokázali vyhnout možnému trestnímu stíhání a odsuzujícím soudním rozsudkům.

Mgr. René Šifta

Mgr. René Šifta

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Vyučuje v předmětech Trestní odpovědnost lékaře a správní trestání na úseku zdravotnictví, a Jak úspěšně vést lékařskou ordinaci nebo nemocnici