The aim of this module is to use the knowledge particularly in the field of social psychology, work and organizational psychology and personality psychology, focusing on social and communication skills of managers to improve these skills and thus to improve the efficiency of meetings, improved team cooperation, stronger position in negotiations, improving the atmosphere in the working environment and reduce stress.

In this module we will address the social and communication skills, particularly effective communication, assertiveness on the theoretical and practical level. We will learn how the social relations, how the social communication and perception, and the more we can control. Also, we focus on minimizing conflict and emotional intelligence, listening skills, social habits, automatic responses, self-development, assertive responses, constructive criticism and praise art.

doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.---

lektor na European Business School SE

Je absolventem VŠE a FF UK. Působí dlouhodobě jako univerzitní profesor a v manažerské praxi národních i nadnárodních firem jako konzultant pro otázky managementu, řízení lidských zdrojů a ekonomie. Působil a působí též jako poradce v několika mezinárodních firmách. Je autorem řady úspěšných manažerských monografií.