Cílem modulu je získat strategický pohled na marketing a pochopit rozdíly v základních marketingových strategiích. Modul je koncipován jako mix teorie a praxe. Teoretický úvod je nutný pro pochopení terminologie, pak se modul zaměří na praktické metody jak pracovat s jednotlivými složkami marketingu. Účastník kurzu se seznámí se strategickým řízením marketingu, strategickými analýzami, naučí se formulovat strategické doporučení, pochopí rozdíl mezi produktovým a zákaznicky orientovaným marketingem.

Modul se soustředí na:

 • získávání, zpracování a analýzu strategických informací o vnějším prostředí podniku (zejména o trhu, zákaznících, konkurenci a technických trendech)
 • procvičení a rozvoj schopností využívat informace pro tvorbu a realizaci marketingové strategie v globálním měřítku
 • promítnutí marketingových rozhodnutí do dalších oblastí podnikového managementu
 • ověření schopnosti řešit komplexní rozhodovací problémy s řadou konfliktů mezi příčinami a následky
 • rozvoj manažerských a marketingových dovedností studentů
 • pochopení vazeb mezi rozhodnutími managementu v různých oblastech podnikového řízení a realizovanou firemní strategií.

Absolvent tohoto modulu bude schopen:

 • Orientovat se v hlubší terminologii strategického marketingu
 • Zvolit vhodnou strategii pro firmu a vědět jak ji implementovat
 • Zanalyzovat vnější i vnitřní prostředí
 • Chápat strategii na různých úrovních plánovaní a stanovovat business strategii společnosti
 • Určit hlavní komunikační kanály pro strategickou komunikaci v daném segmentu, měřit a optimalizovat je
 • Analyzovat zákaznické segmenty a vědět jak s nimi pracovat
 • Rozumět základním 4P marketingu
 • Rozhodovat o komunikačním (reklamním) rozpočtu
 • Připravit marketingový plán
 • Pracovat se životním cyklem produktu a zákazníka
Karel Křivan

Karel Křivan

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Vyučuje Tradiční vs. Moderní Public Relations