Studium MBA je vyučováno 3 semestry

Studium je rozčleněno na 3 semestry v délce trvání 12 - 14 měsíců. V průběhu studia absolvuje student celkem 11 předmětů. Studium je rozloženo na 2 semestry po pěti předmětech (ve třetím semestru je vyučován pouze předmět Metodologie psaní, kterým se student připravuje na sepis závěrečné disertační práce).

U vybraných předmětů se v rámci semestru konají vždy 2-4 tematická setkání, každé v rozsahu 90 minut, účast na nich však není povinná. Student se na plnění studijních povinností připravuje absolvováním tematických setkání, konzultacemi s lektorem a samostudiem na základě podkladů dostupných v on-line studentské sekci (každý student obdrží přístupové heslo). Základní studijní povinností studenta je vyhotovit z každého předmětu seminární práci, tato práce je poté klasifikována lektorem a připojeno je též slovní hodnocení lektora.

Přihláška zde

Po vypracování závěrečné disertační práce následuje její obhajoba a ústní závěrečná zkouška. Student během studia neskládá ústní zkoušky z jednotlivých předmětů, ale zpracovává seminární práce, které jsou ohodnoceny příslušným lektorem.

Výuka probíhá distanční formou v českém, nebo u některých programů i v anglickém jazyce. Studium je kombinací tematických setkání a samostudia. Tematická setkání jsou vypsána pro každý předmět v rozsahu 4 hodin (tematická setkání jsou obdobou přednášek na vysoké škole a jsou nepovinná). Tyto přednášky probíhají každý víkend v sobotu a v neděli, vyjímečně v pátek.

Přihláška zde

Pokud si nevíte rady s podáním přihlášky anebo si nejste jisti, či máte jakýkoliv jiný dotaz ke studiu, obraťte se na nás. Kontaktujte nás telefonicky +420 739 023 578 nebo pište na e-mail podatelna@ebschool.cz .

Rádi Vám poradíme.

Tematická setkání se konají vždy v prostorách European Business School SE na adrese Jablonského 640/2, Praha 7 (1 minutu od metra):