Cílem modulu je seznámení posluchačů s obchodováním na mezinárodním trhu, na který lze pohlížet z několika hledisek. Jeden je obchodně právní. Další pohled je ryze obchodní  a posuzuje ČR v mezinárodní konkurenci a konkurenceschopnosti. Dále se kurz zaměří na členství ČR v EU a jeho dopady v mezinárodním obchodě. Poslední hledisko lze chápat jako strategické ve smyslu obchodních společností v tržním prostředí.

Obsah modulu:

Teorie strategií obchodu – typy strategií.  Organizace mezinárodních podniků. Mezinárodní podnikové sítě a strategické aliance. Strategie tvorby organizační kultury zahraničních dceřiných společností a joint ventures, diferenciace sociálního mixu. Změny v ekonomickém prostředí a získávání mezinárodních konkurenčních výhod. Inovace v mezinárodním obchodě. Vymezení pojmu mezinárodní obchod. Obchodní operace v mezinárodním obchodě. Obchodní smlouvy v procesech se zahraničními subjekty. Tarifní opatření. Integrované tarify  ČR a EU. Celní řízení. Platební nástroje používané v mezinárodním obchodě. Obchodní parity a pojištění.

Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.

Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.---

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Pedagog, vedoucí vědeckých projektů, přední odborník na diagnostiku Na ÚPPV a EBS vyučuje Mezinárodní obchod a Současné problémy světové ekonomiky.