Ne každé MBA je stejné MBA. Některé instituce Vám nabídnou hodně drahé samostudium, některé Vám nabídnou online studium (které je ve skutečnosti „offline“), jiné Vás lákají na prázdné fráze, ale vždy je nutné se podívat na konkrétní fakta, která je vhodné si ověřit. Proto prosím nepodceňujte výběr školy a zkuste si zjistit co nejvíce informací, než se rozhodnete, jakou z nich zvolíte.

A proč zvolit nás?

Kliknutím na nadpis rozbalíte více informací k dané přednosti

1. Jsme největší MBA škola v České republice

arrow arrow

European Business School SE je ve spolupráci s Ústavem práva a právní vědy, o.p.s., který poskytuje vzdělávací profesní programy MBA již od roku 2005, v současnosti největší MBA školou v České republice poskytující kvalitní a prestižní vzdělání celkem ve 28 studijních programech. Každý program je sestaven zcela unikátně na základě nejnovějších evropských a světových trendů v jednotlivých oborech a je zacílen na praxi, resp. praktické využití získaných poznatků v konkrétní profesi každého z absolventů.

  • Máme tým profesionálních lektorů,
  • 9 let tradice,
  • mezinárodní akreditaci IADL,
  • největší výběr vzdělávacích programů v ČR. 

2. Nejkvalitnější profesní vzdělání

arrow arrow

European Business School SE nabízí to nejkvalitnější profesní vzdělání pro uchazeče, kteří chtějí zvýšit svou cenu na trhu práce, a získat tak jedinečnou konkurenční výhodu. Studium MBA představuje uznávané manažerské vzdělání, jehož hlavním benefitem je rozšíření znalostí a možnost uplatnění na prestižních pozicích ve významných společnostech.

3. Spolupráce s odborníky z praxe

arrow arrow

European Business School SE spolupracuje s předními odborníky z praxe i z akademického prostředí, kteří představují špičky ve svém oboru. Naši lektoři jsou připraveni předat studentům vlastní mnohaleté zkušenosti a cenné, v jiných případech přísně střežené, know-how. Díky tomu představují tato tematická setkání lektorů se studenty zcela mimořádnou příležitost pro výměnu zkušeností a vzájemné obohacení, které je ve světě byznysu a z hlediska vašeho budoucího úspěchu základem.

4. Interakce s lektory

arrow arrow

Studenti mají možnost v rámci tematických setkání s lektory přímo konzultovat záležitosti ze své vlastní obchodní praxe (např. strategické postupy, manažerská rozhodnutí a nejrůznější firemní otázky). Náplň studia se tak nezaměřuje jen na akademické poznatky, ale je otevřená aktuálním tématům a vlastním podnětům studentů, čímž vytváří další prvek propojení teorie s praxí.

5. Individuální přístup a kvalita studia

arrow arrow

Studium u nás představuje přidanou hodnotu pro praxi každého ze studentů. Jde nám o to, aby student vytěžil ze studia maximum. Forma studia je flexibilní a vychází vstříc časovým možnostem každého studenta. Naši studenti také mohou navštěvovat tematická setkání rovněž z jiných programů, než který studují, a poznávat tak nové lektory i studenty z jiných programů, jakož i vybrat si tímto způsobem pro ně ideální povinně volitelný předmět.

6. Akreditace a členství

arrow arrow

European Business School SE (EBS) je akreditována významným evropským akreditačním orgánem, britskou akreditační asociací International Association for Distance Learning (IADL), jež dohlíží na kvalitu vzdělávacích programů a samotné instituce. EBS splňuje akreditační kritéria této organizace. Na programech právního a manažerského zaměření spolupracujeme s největším českým právním think tankem, obecně propěšnpu společností Ústav práva a právní vědy, o.p.s., který poskytuje vzdělávací programy MBA a LL.M. již 12 let. Akreditační autorita IADL ve spojení se synergickým efektem úzké spolupráce s Ústavem práva a právní vědy, o.p.s. garantuje vysokou kvalitu studia a individuální přístup ke každému ze studentů.

7. Moderní forma výuky

arrow arrow

Na naší škole je ve srovnání s jinými školami přístup ke vzdělávání jiný. Naši lektoři aplikují teorii přímo do praxe. Nemusíte se tak učit prázdné definice, ale problematiku si osvojujete přímo na reálných příkladech formou „případových studiích“. Výuka jednotlivých profesně vzdělávacích programů MBA probíhá v českém jazyce, a to kombinovanou formou. Jde o spojení distanční formy studia a tzv. tematických setkání (TS) studentů s lektory, která se realizují formou interaktivních přednášek, označovaných jako tematická setkání (TS). TS však nejsou povinná, i když účast na nich vřele doporučujeme, neboť zde studenti mohou získat cenné zkušenosti, které nejsou v literatuře běžně dostupné.

8. Uplatnění absolventů

arrow arrow

Absolventi naší školy a našich vzdělávacích programů MBA, LL.M. a dalších nacházejí uplatnění jak ve svých vlastních společnostech, jejichž jsou manažery, vlastníky nebo vrcholovými zaměstnanci, tak v malých a středních firmách, jakož i v prestižních tuzemských firmách typu ČEZ, ČSOB, Česká spořitelna, Oracle, mnoha privátních společnostech či veřejnoprávních institucích. Jejich profesní schopnosti a nové poznatky ze studia se v praxi velmi rychle zúročují.

9. Studijní materiály zdarma, knihovna, slevy na odbornou literaturu

arrow arrow

Ve studentské sekci naleznou studenti studijní materiály a poklady pro studium (sylaby, powerpointové prezentace lektorů). EBS současně nabízí studentům služby vlastní knihovny, která čítá více než 700 odborných titulů z různých profesních oblastí. Kromě toho mohou naši studenti využívat velkých slev na nákup literatury u vybraných nakladatelství, jako jsou například společnosti Grada Publishing, Computer Press a další. Každý náš student v rámci studia získá zdarma přístup ke smluvním vzorům podle nového občanského zákoníku a podle zákona o obchodních korporacích, které nabyly účinnost od 1. 1. 2014 a které průběžně aktualizujeme (poslední aktualizace k 1. 4. 2017).

K zapůjčení studentům je dále právní literatura či celá řada odborných časopisů. Vydáváme vlastní skripta, některá z nich obdrží studenti na začátku studia zdarma, jiná mohou zakoupit s 20 % slevou.

10. Distanční forma studia

arrow arrow

Distanční forma studia s možností víkendových tematických setkání umožňuje studentům uzpůsobit si studium svým vlastním časovým možnostem. Studium je tak plně flexibilní a zcela vhodné pro absolvování i při náročném zaměstnání nebo i při péči o rodinu a děti.

Veškeré informace o tematických setkáních, potřebné studijní a podkladové materiály na tematická setkání a k seminárním pracím, včetně klasifikací prací lektory jsou dostupné prostřednictvím studentské sekce, která je přístupná každému studentovi a maximalizuje tak pohodlí i dostupnost informací pro naše studenty.

11. Dobra trvání studia

arrow arrow

Celková doba studia je 12-14 měsíců (3 semestry). Díky vysoce efektivním formám výuky je studentům umožněno získat kvalitní vzdělání v podobě titulu MBA v časově optimalizované době studia. Maximální doba studia, uvedená ve smlouvě o studiu je 24 měsíců. Vedení školy však vychází studentům vstříc a v případě potřeby lze dobu studia prodloužit. Model 3-semestrálního studia umožňuje psát disertační práci již od počátku studia nebo ponechat její zpracování až po odevzdání všech seminárních prací. 

12. Prestiž EBS

arrow arrow

European Business School SE si za dobu své existence vydobila přední místo v oblasti poskytovatelů profesních vzdělávacích programů. Ve spolupráci s Ústavem práva a právní vědy tyto služby poskytuje již 8 let. Lektorský tým je prověřen mnohaletými zkušenostmi.