Programy MBA - Master of Business Administration

arrow arrow

MBA s odbornou specializací

MBA v oblasti financí

MBA v oblasti management obchodu

MBA v oblasti práva

Programy LL.M. - Master of Laws

arrow arrow
program

LL.M. Rozhodce a mediátor

Program LL.M. (Master of Laws) ve specializaci Rozhodce a mediátor je určený pro právníky i neprávníky. Obsahuje moduly z oblasti českého práva rozhodčího řízení, jakož i z práva mezinárodních arbitráží.

Více o specializaci a ceně
program

LL.M. Public Law (veřejné právo)

Moderní a unikátně sestavený program obsahuje vedle tradičních předmětů českého a evropského veřejného práva rovněž předměty jako např. e-goverment či mezinárodní vztahy, a uvádí tak problematiku veřejné správy do širších souvislostí.

Více o specializaci a ceně

Programy DBA - Doctor of Business Administration

arrow arrow
program

DBA Executive Management

Program je speciálně sestaven pro vedoucí pracovníky a členy vyššího managementu a top managementu. Studium ale může být užitečné všem, kdo chtějí získat manažerské znalosti a praktické dovednosti využitelné k řízení organizace.

Více o specializaci a ceně
program

DBA Executive Marketing a PR

Program je určen zejména vedoucím zaměstnancům, podnikatelům a manažerům reklamních, PR či mediálních agentur, kteří chtějí rozvinout své znalosti marketingové komunikace a její aplikaci v marketingové strategii.

Více o specializaci a ceně

Programy BBA - Bachelor of Business Administration

arrow arrow
program

BBA Manažerská specializace

Cílem programu je předat studentům základní a nejdůležitější informace z jednotlivých oblastí managementu a připravit je tímto způsobem na výkon jejich budoucí manažerské pozice, nebo stávající manažerskou pozici posílit a ucelit již nabyté poznatky z praxe.

Více o specializaci a ceně
program

BBA Právní specializace

Cílem programu je předat studentům základní a nejdůležitější informace z jednotlivých oblastí soukromého a veřejného práva, státovědy a právní teorie, tedy právních oblastí, které jsou absolutním základem právního myšlení.

Více o specializaci a ceně
program

LL.B. Právní specializace

Cílem profesního vzdělávacího programu LLB je předat studentům základní a nejdůležitější informace z jednotlivých oblastí soukromého a veřejného práva a korporátního práva, tedy právních oblastí, které jsou absolutním základem právního myšlení.

Více o specializaci a ceně

Program MSc. - Master of Science

arrow arrow

Program MPA - Master of Public Administration

arrow arrow
program

MPA Veřejná správa a samospráva krajů, měst a obcí

Program je určen pracovníkům veřejné správy, kteří vykovávají vedoucí funkce ve státní správě nebo na ně aspirují, manažerům, členům krajských a obecních samospráv a také politikům, kteří se nejčastěji v rámci krajských a obecních zastupitelstev profilují a pro něž je obecná znalost chodu veřejné správy a jejich specifik nezbytností.

Více o specializaci a ceně

MBA a LL.M. v anglickém jazyce

arrow arrow