In Western countries, the LL.M. is an academic degree awarded to the graduates of postgraduate law studies, not only to lawyers, but also to graduates who have a different educational background. The programme is designed for graduates from law studies, but it is also suitable for other people interested in studying this professional specialisation and who want to become familiar with the basic disciplines of commercial law.

Průběh studia

In the course of their studies, the students complete a total number of twelve modules. The period of study is divided into three semesters (12 – 14 month) , each consisting of six modules (in the second semester, the sixth module is a dissertation). Some of the modules include three topical meetings during the semester, each one of which is 90 minutes long. However, they are not compulsory. The students prepare for the completion of their study obligations by undertaking topical meetings, attending consultations with the lecturers and self-studying on the basis of background papers, which are available online in the student section (every student receives an access password). The main study obligation of the students is to write a seminar work for each module. This seminar work is then assessed by the lecturer. The assessment also includes a verbal evaluation. Studies are completed by defending a dissertation and passing a final oral exam.

Přečíst

1. semestr

International Private Law I.

(JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.)

Business Development

(doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.)

Project management

(Ing. Libor Friedel, MBA)

Managerial Accounting

(Pietro Andrea Podda, Ph.D.)

The Law of Contract for Business

(JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.)

2. semestr

Arbitration Law

(JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.)

Case Studies in Business Development

(doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.)

Strategic management

(Ing. Libor Friedel, MBA)

Social and Communication Skills for Managers

(doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.)

International Private Law II.

(JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.)

Úhrada školného

Studium na splátky

87 900 Kč
Prestižní titul
Živá výuka
Začátek: květen 2021
Publikace v PDF
Elitní lektoři

Přihlásit

Studium ve dvou

79 900 Kč
Prestižní titul
Živá výuka
Začátek: květen 2021
Publikace v PDF
Elitní lektoři

Přihlásit

Online studium

80 900 Kč
Prestižní titul
Online videa
Začátek: kdykoliv
Publikace v PDF
Elitní lektoři

Přihlásit

Podmínky přijetí ke studiu

  • Programy MBA, LL.M., MSc., MPA, DBA a LL.D. - je vyžadováno ukončené vysokoškolské vzdělání, a to minimálně v bakalářském studijním programu, nebo ukončené profesní vzdělávání alespoň v programu BBA. Z tohoto požadavku lze ovšem udělit individuální výjimku a to v případě prokazatelně doložené dostatečné praxe v řídící či manažerské pozici.
  • Programy BBA a LL.B. - zájemci postačí ukončené středoškolské vzdělání doložené maturitním vysvědčením.
  • Úhrada manipulačního poplatku za administraci přihlášky ve výši 3.000 Kč – poplatek bude připočten k faktuře za první splátku studia (v případě jednorázové platby bude manipulační poplatek přičten k celkové částce).

Jak je hodnocen tento program?


4.6 / 5 Hodnotilo: 148 lidí