Specializace DBA European and International Studies je zaměřena na prohloubení znalostí v oblasti mezinárodní diplomacie, obchodu a práva. Součástí výuky je též problematika Evropské unie a současné trendy evropské veřejné správy, evropské ústavní systémy, rozhodovací procesy v EU a jejich institucionální zabezpečení.

Průběh studia

 • studium zahrnuje 3 semestry a celkově 12 studijních předmětů
 • první semestr obsahuje předmět, který připravuje na vypracování závěrečné práce
 • u každého předmětu se konají tematická setkání s lektorem v rozsahu 3x 90 minut výuky, účast na nich není povinná
 • student se na plnění studijních povinností připravuje: absolvováním tematických setkání s lektory, konzultacemi s lektorem a samostudiem na základě podkladů dostupných v on-line studentské sekci
 • součástí studia je publikace 4 odborných článků ze strany studenta
 • z každého modulu se jako výstup vypracovává seminární práce
 • studium je ukončeno zpracováním závěrečné práce

Informace o studiu

 • forma: distanční studium s lektorskými setkáními
 • délka: 14 až 18 měsíců
 • jazyk výuky: čeština
 • podmínky přijetí: ukončené VŠ vzdělání nebo MBA/LL.M. a praxe
 • zahájení studia: 15. října 2020
 • zakončení studia: zpracování závěrečné práce
 • lokalita výuky: Praha 7
 • bonusy ke studiu: přístup do online studentské sekce, 3 odborné publikace v ceně, odborné semináře v ceně (mimo výuku, účast není povinná)
 • v ceně studia je zahrnuta slavnostní promoce

Harmonogram studia

2. semestr

Dějiny a současnost diplomacie

(PhDr. Marie Hamplová, Ph.D.)

Současné problémy světové ekonomiky

(Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.)

Povinně volitelný předmět

3. semestr

Evropské právo

(Prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc.)

Evropské ústavní systémy

(PaedDr. Václav Netolický)

Povinně volitelný předmět

Povinně volitelné předměty

Povinně volitelné předměty
Proces rozšiřování EU PaedDr. Václav Netolický
Gender v mezinárodním právu PaedDr. Václav Netolický
Kultura politiky JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA
Současné problémy eurozóny PhDr. Marie Hamplová, Ph.D.
Vybrané otázky z veřejné diplomacie PhDr. Marie Hamplová, Ph.D.
Lidská práva a svobody v EU Prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc.
Ekonomické teorie PhDr. Marie Hamplová, Ph.D.
Mezinárodní vztahy PhDr. Marie Hamplová, Ph.D.

Úhrada školného

Studium na splátky

107 900 Kč
Až 4 splátky
10 let tradice
Elitní lektoři
Nejvyšší manažerské vzdělání

Přihlásit

Studium ve dvou

100 900 Kč
Až 2 splátky
10 let tradice
Elitní lektoři
Nejvyšší manažerské vzdělání

Přihlásit

Online studium

120 900 Kč
2 splátky
10 let tradice
Elitní lektoři
Kvalitní profesní vzdělání

Přihlásit

Podmínky přijetí ke studiu

 • Programy MBA, LL.M., MSc., MPA, DBA a LL.D. - je vyžadováno ukončené vysokoškolské vzdělání, a to minimálně v bakalářském studijním programu, nebo ukončené profesní vzdělávání alespoň v programu BBA. Z tohoto požadavku lze ovšem udělit individuální výjimku a to v případě prokazatelně doložené dostatečné praxe v řídící či manažerské pozici.
 • Programy BBA a LL.B. - zájemci postačí ukončené středoškolské vzdělání doložené maturitním vysvědčením.
 • Úhrada manipulačního poplatku za administraci přihlášky ve výši 3.000 Kč – poplatek bude připočten k faktuře za první splátku studia (v případě jednorázové platby bude manipulační poplatek přičten k celkové částce).

Jak je hodnocen tento program?


4.4 / 5 Hodnotilo: 27 lidí