Specializace DBA European and International Studies je zaměřena na prohloubení znalostí v oblasti mezinárodní diplomacie, obchodu a práva. Součástí výuky je též problematika Evropské unie a současné trendy evropské veřejné správy, evropské ústavní systémy, rozhodovací procesy v EU a jejich institucionální zabezpečení.

Průběh studia

 • studium zahrnuje 3 semestry a celkově 12 studijních předmětů
 • první semestr obsahuje předmět, který připravuje na vypracování závěrečné práce
 • u každého předmětu se konají tematická setkání s lektorem v rozsahu 3x 90 minut výuky, účast na nich není povinná
 • student se na plnění studijních povinností připravuje: absolvováním tematických setkání s lektory, konzultacemi s lektorem a samostudiem na základě podkladů dostupných v on-line studentské sekci
 • součástí studia je publikace 4 odborných článků ze strany studenta
 • z každého modulu se jako výstup vypracovává seminární práce
 • studium je ukončeno zpracováním závěrečné práce

Informace o studiu

 • forma: distanční studium s lektorskými setkáními
 • délka: 14 až 18 měsíců
 • jazyk výuky: čeština
 • podmínky přijetí: ukončené VŠ vzdělání nebo MBA/LL.M. a praxe
 • zahájení studia: září 2021
 • zakončení studia: zpracování závěrečné práce
 • lokalita výuky: Praha 7
 • bonusy ke studiu: přístup do online studentské sekce, 3 odborné publikace v ceně, odborné semináře v ceně (mimo výuku, účast není povinná)
 • v ceně studia je zahrnuta slavnostní promoce

Přečíst

1. semestr

Mezinárodní vztahy

(PhDr. Marie Hamplová, Ph.D.)

Mezinárodní obchod

(Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.)

Evropské právo

(Prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc.)

Současné problémy světové ekonomiky

(Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.)

2. semestr

Lidská práva a svobody v EU

(Prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc.)

Evropské ústavní systémy

(PaedDr. Václav Netolický)

Dějiny a současnost diplomacie

(PhDr. Marie Hamplová, Ph.D.)

Evropská veřejná správa

(PaedDr. Václav Netolický)

3. semestr

Metodologie závěrečné práce

(PaedDr. Václav Netolický)

Povinně volitelné předměty

Povinně volitelné předměty
Proces rozšiřování EU PaedDr. Václav Netolický
Gender v mezinárodním právu PaedDr. Václav Netolický
Arbitráž a jiné formy ADR na Slovensku JUDr. Milan Vojtek, LL.M.
Současné problémy eurozóny PhDr. Marie Hamplová, Ph.D.
Vybrané otázky z veřejné diplomacie PhDr. Marie Hamplová, Ph.D.
Lidská práva a svobody v EU Prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc.
Ekonomické teorie PhDr. Marie Hamplová, Ph.D.
Mezinárodní vztahy PhDr. Marie Hamplová, Ph.D.

Úhrada školného

Studium na splátky

107 900 Kč
Prestižní titul
Živá výuka
Začátek: květen 2021
Publikace v PDF
Elitní lektoři

Přihlásit

Studium ve dvou

119 000 Kč
Prestižní titul
Živá výuka
Začátek: květen 2021
Publikace v PDF
Elitní lektoři

Přihlásit

Online studium

100 900 Kč
Prestižní titul
Online videa
Začátek: kdykoliv
Publikace v PDF
Elitní lektoři

Přihlásit

Podmínky přijetí ke studiu

 • Programy MBA, LL.M., MSc. a MPA - je vyžadováno ukončené vysokoškolské vzdělání, a to minimálně v bakalářském studijním programu, nebo ukončené profesní vzdělávání alespoň v programu BBA (LL.B.). Z tohoto požadavku lze ovšem udělit individuální výjimku, a to v případě prokazatelně doložené praxe na manažerské pozici v trvání 3 let..
 • Programy DBA a LL.D. - je vyžadováno ukončené vysokoškolské vzdělání, a to minimálně v magisterském studijním programu, nebo ukončené profesní vzdělávání alespoň v programu MBA (LL.M.) a prokazatelně doložená praxe na manažerské pozici v trvání 5 let.
 • Programy BBA a LL.B. - zájemci postačí ukončené středoškolské vzdělání doložené maturitním vysvědčením.

Jak je hodnocen tento program?


4.1 / 5 Hodnotilo: 58 lidí