The Executive Master of Business Administration professional educational programme, specialised on Business Development and Law, is primarily focused on medium and high management of companies and those, who aim at attaining such positions. The programme works with the experience of the students as well as enriching their knowledge. The programme follows the tradition of the first MBA programmes in that it uses case studies and the practical utilisation of gained knowledge.

Průběh studia

In the course of their studies, the students complete a total number of twelve modules. The period of study is divided into three semesters (12 – 14 month) , each consisting of six modules (in the second semester, the sixth module is a dissertation). Some of the modules include three topical meetings during the semester, each one of which is 90 minutes long. However, they are not compulsory. The students prepare for the completion of their study obligations by undertaking topical meetings, attending consultations with the lecturers and self-studying on the basis of background papers, which are available online in the student section (every student receives an access password). The main study obligation of the students is to write a seminar work for each module. This seminar work is then assessed by the lecturer. The assessment also includes a verbal evaluation. Studies are completed by defending a dissertation and passing a final oral exam.

Harmonogram studia

1. semestr

Strategic management

(Ing. Libor Friedel, MBA)

The Law of Contract for Business

(JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.)

Managerial Accounting

(Pietro Andrea Podda, Ph.D.)

Project management

(Ing. Libor Friedel, MBA)

Business Development

(doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.)

2. semestr

Case Studies in Business Development

(doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.)

Human Resources Management

(doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.)

Social and Communication Skills for Managers

(doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.)

Innovation

(Ing. Libor Friedel, MBA)

International Private Law I.

(JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.)

Úhrada školného

Studium na splátky

84 900 Kč
Až 4 splátky
Učebnice v ceně
8 let tradice
Elitní lektoři
Nadstandartní manažerské vzdělání

Přihlásit

Studium ve dvou

78 900 Kč
Až 2 splátky
Učebnice v ceně
8 let tradice
Elitní lektoři
Nadstandartní manažerské vzdělání

Přihlásit

Online studium

73 900 Kč
2 splátky
10 let tradice
Elitní lektoři
Kvalitní profesní vzdělání

Přihlásit

Podmínky přijetí ke studiu

  • Programy MBA, LL.M., MSc., MPA, DBA a LL.D. - je vyžadováno ukončené vysokoškolské vzdělání, a to minimálně v bakalářském studijním programu, nebo ukončené profesní vzdělávání alespoň v programu BBA. Z tohoto požadavku lze ovšem udělit individuální výjimku a to v případě prokazatelně doložené dostatečné praxe v řídící či manažerské pozici.
  • Programy BBA a LL.B. - zájemci postačí ukončené středoškolské vzdělání doložené maturitním vysvědčením.
  • Úhrada manipulačního poplatku za administraci přihlášky ve výši 3.000 Kč – poplatek bude připočten k faktuře za první splátku studia (v případě jednorázové platby bude manipulační poplatek přičten k celkové částce).

Jak je hodnocen tento program?


4.1 / 5 Hodnotilo: 30 lidí