Jako první v České republice Vám přinášíme online program MBA, který je navržen a inspirován celosvětově známým stylem výuky "BY PUBLISHED". Součástí programu nejsou přednášky ani e-learningové testy. Studium je koncipováno výhradně na psaní seminárních - postupových prací, jejich následnou obhajobou a absolvování závěrečné ústní zkoušky.

Průběh studia

Vzdělávací program MBA General management je strukturován tak, aby předměty v jeho základu byly tvořeny nejzákladnějšími a ve své podstatě nejdůležitějšími předměty z oblasti managementu. Jeho cílem je, aby si každý, kdo se do programu přihlásí, udělal přehled a zdokonalil se ve znalosti oborů, které jsou páteří managementu 21. století. Jako jedna z mála škol nabízíme možnost tohoto typu online studia programu MBA v České republice a jako jediná jej nabízíme bez nutnosti testování znalostí prostřednictvím interaktivního prostředí e-learningu. Během programu neskládáte žádné testy a program je postaven plně na moderním principu získávání znalostí prostřednictvím zpracování seminárních postupových prací, známém ve světě jako „by publishing“ nebo „by publication“.

Základem vzdělávacího programu MBA General management je samostudium a program je tedy vhodný pro všechny, kteří jsou včasově vytíženi a kteří nemohou nebo nechtějí do sídla školy, kde se koná výuka dojíždět, například z důvodu značné vzdálenosti nebo pracovního či osobního zaneprázdnění.

Student tak prochází studium s pomocí studentské sekce, kde jsou mu zpřístupněny nejdůležitější materiály ke studiu, zejména sylaby jednotlivých předmětů a power-pointové prezentace lektorů. Na jejich podkladě a na podkladu literatury, kterou disponuje nebo kterou si na své náklady zapůjčí ve svém okolí, si nastuduje daný problém, který bude řešit ve své seminární práci, a jeho řešení následně promítne do textu seminární práce.

Studentská sekce

Studenti mají k dispozici ve Studentské sekci základní studijní materiály, které si student sám prochází. Program MBA General management (on-line) nabízí moderní formu dálkového online profesního vzdělávání, která je postavena na samostudiu a předkládání postupových seminárních prací lektorům jednotlivých předmětů. Součástí programu nejsou přednášky ani e-learningové testy vytvářené podle různých softwarových programů, ale výlučně samostudium.

Během studia se studenti dostaví do školy pouze k Zápisu ke studiu a v případě svého zájmu též na předmět Metodologie psaní závěrečné práce, který je v tentýž den, a na konci studia pak k obhajobě závěrečné práce a na ústní zkoušku (koná se také v jeden den).

Komu je studium určeno

Uvedený typ vzdělání je vhodný zejména pro časově nejvytíženější studenty, kteří chtějí snížit na minimum čas strávený živou výukou s lektorem a minimalizovat i finanční náklady související s cestou do sídla EBS.

Výhody online programu:

 • Akreditace, certifikace a členství,
 • nejlepší a nejefektivnější online forma manažerského vzdělávání,
 • značná časová úspora,
 • studenti nemusí vyplňovat žádné e-learningové testy,
 • absolutní časová flexibilita studenta,
 • možnost samostudia z pohodlí domova či z kanceláře,
 • úspora finančních nákladů spojených s cestováním,
 • slavnostní promoce v Rudolfinu po absolvování studia,
 • možnost přerušení, či prodloužení studia,
 • cenové zvýhodnění programu.

Obsah programu

Vzdělávací program MBA General Management je rozdělen na tři semestry, které ve vzájemné provázanosti tvoří ucelený soubor vzdělání v oblasti moderního managementu.

Seminární práce

Student během studia neskládá ústní zkoušky ani nevyplňuje žádné e-learningové testy. Vypracovává postupové seminární práce, které jsou následně klasifikovány lektory.

Po přijetí ke studiu získá každý student přístupové údaje do studentské sekce, kde jsou základní informace o průběhu studia a potřebné studijní materiály.

Cena programu

Cena programu činí při jednorázové úhradě 80.000 Kč bez DPH (96.800 Kč s DPH). Dále se hradí již jen manipulační poplatek za administraci spojenou s přihláškou ve výši 3000,- Kč vč. DPH. Akce není časově omezena a ke studiu je možno se hlásit kdykoliv během celého roku.

Harmonogram studia

1. semestr

Management lidských zdrojů

(doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.)

Strategický Management

(Ing. Libor Friedel, MBA)

Projektový Management

(Ing. Jana Češpivová)

Strategický marketing

(Ing. David Šimák)

Povinně volitelný předmět

2. semestr

Time management

(Bc. Jan Brodský DiS.)

Management změn

(Ing. Libor Friedel, MBA)

Firemní kultura a identita

(doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.)

Leadership v organizaci

(doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.)

Povinně volitelný předmět

3. semestr

Metodologie závěrečné práce

(PaedDr. Václav Netolický)

Úhrada školného

Studium na splátky

89 000 Kč
bez DPH
Až 4 splátky
Učebnice v ceně
8 let tradice
Elitní lektoři
Nadstandartní manažerské vzdělání

Přihlásit

Studium ve dvou

75 000 Kč
bez DPH
Až 2 splátky
Učebnice v ceně
8 let tradice
Elitní lektoři
Nadstandartní manažerské vzdělání

Přihlásit

Podmínky přijetí ke studiu:

 • U programů MBA, LL.M., MSc., MPA, DBA a LL.D. je vyžadováno ukončené vysokoškolské vzdělání, a to minimálně v bakalářském studijním programu, nebo ukončené profesní vzdělávání alespoň v programu BBA. Z tohoto požadavku lze ovšem udělit individuální výjimku a to v případě prokazatelně doložené dostatečné praxe v řídící či manažerské pozici.
 • U programů BBA a LL.B. zájemci postačí ukončené středoškolské vzdělání – prokazatelně doložené maturitním vysvědčením a profesním CV.
 • Úhrada manipulačního poplatku ve výši 3.000 Kč – poplatek bude připočten k faktuře za první splátku studia (v případě jednorázové platby bude manipulační poplatek přičten k celkové částce).

Jak je hodnocen tento program?


4.4 / 5 Hodnotilo: 35 lidí