Nabízíme studium atraktivních oborů MBA orientované na praxi a optimalizované pro časově vytížené zaměstnance – studujte v mateřském jazyce, pod dohledem odborníků z renomovaných českých univerzit a distančně. Naše výuka vychází z úcty k teorii, ale pracuje hlavně s každodenní profesní zkušeností. European Business School SE spolupracuje na tvorbě profesních studijních programů s Centrem profesních studií. Centrum profesních studií (CPS) je odborná platforma European Business School SE, která se zaměřuje na tvorbu a inovaci postgraduálních vzdělávacích programů. Výuka tohoto programu probíhá v Praze.

MBA s odbornou specializací

MBA v oblasti financí

MBA v oblasti management obchodu

MBA v oblasti práva