Studenti, kteří u nás hodlají dále pokračovat ve studiu MBA, mohou požádat o režim zkráceného studia BBA. V takovém případě je jim umožněno splnit všechny studijní povinnosti v programu BBA již v prvním semestru, přičemž program BBA se ukončuje pouze vyhotovením BBA závěrečné práce. Ústní závěrečnou zkoušku a obhajobu MBA disertační práce pak tito studenti vykonají až na závěr studia programu MBA.

program

BBA Manažerská specializace

Cílem programu je předat studentům základní a nejdůležitější informace z jednotlivých oblastí managementu a připravit je tímto způsobem na výkon jejich budoucí manažerské pozice, nebo stávající manažerskou pozici posílit a ucelit již nabyté poznatky z praxe.

Více o specializaci a ceně
program

BBA Právní specializace

Cílem programu je předat studentům základní a nejdůležitější informace z jednotlivých oblastí soukromého a veřejného práva, státovědy a právní teorie, tedy právních oblastí, které jsou absolutním základem právního myšlení.

Více o specializaci a ceně
program

LL.B. Právní specializace

Cílem profesního vzdělávacího programu LLB je předat studentům základní a nejdůležitější informace z jednotlivých oblastí soukromého a veřejného práva a korporátního práva, tedy právních oblastí, které jsou absolutním základem právního myšlení.

Více o specializaci a ceně