Program LL.M. je určen zejména uchazečům s předchozím právním vzděláním. Využijí jej tak advokáti, koncipienti, právníci, notáři či právní specialisté, kteří neustále pracují na zdokonalení své kvalifikace a kteří chtějí prohloubit své znalosti a získat aktuální informace o vývoji soukromého i veřejného práva v ČR. Tento program je určen rovněž pro uchazeče, kteří s právem pracují, nicméně nemají předchozí právní vzdělání. Program nabízíme aktuálně ve 4 specializacích, popsaných níže, které zahrnují jako klasickou výuku korporátního práva, které nabývá na významu zejména po rekodifikaci českého soukromého práva provedené občanským zákoníkem a novým zákonem o obchodních korporacích, tak práva veřejného, ale i kombinace práva a obchodu. Specialitou je program zaměřený na výuku rozhodčího řízení.

program

LL.M. Rozhodce a mediátor

Program LL.M. (Master of Laws) ve specializaci Rozhodce a mediátor je určený pro právníky i neprávníky. Obsahuje moduly z oblasti českého práva rozhodčího řízení, jakož i z práva mezinárodních arbitráží.

Více o specializaci a ceně
program

LL.M. Public Law (veřejné právo)

Moderní a unikátně sestavený program obsahuje vedle tradičních předmětů českého a evropského veřejného práva rovněž předměty jako např. e-goverment či mezinárodní vztahy, a uvádí tak problematiku veřejné správy do širších souvislostí.

Více o specializaci a ceně