• Společné zásady pro tvorbu vlastních předpisů a opatření (povinnosti a možnosti zaměstnavatele při tvorbě předpisů a opatření, použití nového občanského zákoníku, zapracování změn v pracovněprávních předpisech od 1. října 2015, možnost odchýlení se od zákoníku práce, navýšení práv, forma předpisů a opatření     
  • Zákon podniku (zaměstnavatele): vnitřní předpis podle § 305 ZP (rozsah působnosti, úprava práv a jejich navýšení, rozdílné pojetí práv a nároků, kontrola inspektorátem práce, uplatňování práv a jejich promlčení, zrušení vnitřního předpisu na práva zaměstnanců)   
  • Pracovní řád (úprava  povinností zaměstnanců, aplikace ZP na vlastní pracoviště, vymezení pojmů ze ZP, sankce za porušení) 
  • Předpis k pracovnímu poměru na dobu určitou (vymezení vážných provozních důvodů a zvláštní povahy práce, rozsah působnosti)
  • Monitorování a sledování zaměstnanců (nová opatření k zavedení kamerových systémů, kontrola soukromé elektronické pošty)
  • Předpis k poskytování ochranných pracovních prostředků (vlastní seznam zaměstnavatele podle nařízení vlády, poskytování čistících a mycích prostředků)   
  • Opatření k započítávání bezpečnostních přestávek do pracovní doby
  • (přestávky při práci s počítačem, při těžké a namáhavé práci, při práci ve vnuceném a monotónním tempu, při práci, kterou nelze přerušit – aplikace nařízení vlády na podmínky vlastního pracoviště)      
  • Opatření zaměstnavatele  pro práci mimo pracoviště (pravidla pro práci doma)  
  • Pravidla pro sjednání kratší nebo jiné úpravy pracovní doby (vymezení důvodů, postup zaměstnance a zaměstnavatele)

Organizační informace

K dispozici je omezený počet míst, proto je třeba se předem registrovat. Rezervaci své účasti realizujete vyplněním objednávkového formuláře. Konkrétní dotazy na seminář zodpovíme na čísle 224 247 011. Účastnický poplatek činí 1 600,- Kč a zahrnuje podklady k semináři a občerstvení. Účastnický poplatek musí  být uhrazen nejpozději 2 dny před konáním semináře na č.ú.: 232414755/0300. Zpráva pro příjemce: Název firmy či jméno fyzické osoby. Na seminář přineste doklad o zaplacení přihlášky. Daňový doklad Vám bude předán při prezenci. Během semináře není povoleno pořizovat audio ani videozáznam. Přihlášením na seminář dává jeho účastník souhlas s pořizováním fotodokumentace (fotografického záznamu ze semináře).

Zaslaná přihláška je závazná. V případě odhlášení v průběhu 14 dní před konáním semináře obdržíte zpět 50% účastnického poplatku. Při odhlášení 3 a méně pracovních dní před konáním semináře či při neúčasti bez odhlášení se platba nevrací. Neproběhla-li platba z Vaší strany před konáním semináře, bude Vám v prvním případě dofakturováno 50% účastnického poplatku. A ve druhém pak 100% účastnického poplatku. Objednávku lze převést na třetí osobu (na kolegu/kolegyni apod.). Odhlášení ze semináře musí být provedeno písemně nebo e-mailem).

Pořadatel si v případě vážných důvodů vyhrazuje právo na změnu programu. Náklady na cestovné a ubytování v místě konání akce nejsou v ceně.

Pořadatel semináře je oprávněn změnit jeho lektora, den, čas či místo konání. V takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek vrací pouze k žádosti jeho plátce. Pořadatel semináře je dále oprávněn seminář bez náhrady zrušit, v takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek bez dalšího vrací.  Pořadatel je o všech změnách semináře nebo o jeho zrušení povinen bezodkladně informovat registrované účastníky semináře prostřednictvím kontaktů, které mu byly účastníky poskytnuty, zejména e-mailem či telefonicky.

Jak seminář hodnotí ti, kteří jej absolvovali před Vámi?

1,4 celková známka kurzu
96% celkový dojem z kurzu
91% zúčastněných by seminář doporučilo svým kolegům