Program semináře

 • Legislativní aktuality ke dni konání semináře
 • Vznik pracovněprávního vztahu
 • Změna a skončení pracovního poměru
 • Pronajímání a zapůjčování zaměstnanců
 • Pracovní doba a dovolená
 • Písemnosti v oblasti mezd a platů
 • Překážky v práci, pracovní volno
 • Náhrada škody vzniklé v pracovně právních vztazích
 • Smlouvy a dohody podle občanského zákoníku
 • Diskuse a reakce na dotazy 

Cílová skupina

Seminář je určen všem zaměstnavatelům, zaměstnancům, kteří se zajímají o nové trendy v legislativě a judikatuře v oblasti pracovního a mzdového práva.

Registrace a účastnický poplatek

 K dispozici je omezený počet míst, proto je třeba se na seminář předem registrovat.

 • Pro rezervaci na seminář vyplňte a odešlete přihlášku.
 • Účastnický poplatek činí 900 Kč a zahrnuje podklady k semináři a občerstvení. Účastnický poplatek musí  být uhrazen nejpozději 2 dny před konáním semináře na č.ú. 232414755/0300, do zprávy pro příjemce doplňte název firmy či jméno fyzické osoby.

Organizace a pravidla

 • Zaslaná přihláška na seminář je závazná.
 • V případě odhlášení účasti 3 až 14 pracovních dní před konáním semináře vracíme zpět 50% účastnického poplatku. Neproběhla-li platba účastníka před konáním semináře, bude mu v tomto případě předepsáno k úhradě 50% účastnického poplatku
 • Při odhlášení 3 a méně pracovních dní před konáním semináře či při neúčasti bez odhlášení se poplatek nevrací. Neproběhla-li platba účastníka před konáním semináře, bude mu v tomto případě předepsáno k úhradě 100% účastnického poplatku.
 • Objednávku a účast na semináři lze převést na třetí osobu.
 • Odhlášení ze semináře musí být provedeno písemnou formou (emailem).
 • Během semináře není povoleno pořizovat vlastní audio ani videozáznam.
 • Přihlášením na seminář dává jeho účastník souhlas s pořizováním fotografií a videozáznamu ze strany pořadatele semináře.

Doplňující informace

 • Pořadatel semináře si vyhrazuje právo na změnu programu.
 • Pořadatel semináře je oprávněn změnit lektora, den, čas či místo konání. V takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek vrací pouze k žádosti jeho plátce.
 • Pořadatel semináře je dále oprávněn seminář bez náhrady zrušit, v takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek bez dalšího vrací.  
 • Pořadatel o všech změnách semináře nebo o jeho zrušení bezodkladně informuje registrované účastníky semináře (e-mailem či telefonicky).

Kontakty

Máte dotaz k připravovanému semináři? Neváhejte se na nás obrátit.

Jak seminář hodnotí ti, kteří jej absolvovali před Vámi?

92% Chápe danou problematiku lépe
1,4 Celková známka kurzu
96% Zúčastněných by seminář doporučilo svým kolegům