Cílem modulu je pochopení základních principů a nácvik presentačních dovedností a následné přípravy osobní presentace pro různé cílové skupiny. Hlavní náplní je příprava na praktické situace, jako jsou presentace svých výsledků vedení, přesvědčivá presentace projektu, který chci prosadit, obhajoba před kritickým publikem a rychlé a srozumitelné vysvětlení komplikovaných problémů. Úspěšný absolvent tohoto předmětu bude schopen lépe reagovat na situace, které osobní presentace přináší, pracovat se stresem a lépe volit argumenty adekvátní posluchačům.

Obsah modulu: 

  • Řeč těla při presentacích
  • Práce s pozorností posluchačů
  • Příprava a struktura presentace
  • Manipulativní otázky a návodné odpovědi
  • Práce se stresem a netradiční techniky při presentacích

Absolvent tohoto modulu bude schopen: připravit základní strukturu presentace, rozlišovat mezi auditivním, vizuálním a kognitivním stylem presentace, pokládat správné argumenty ve správném pořadí, navolit správnou délku presentace, pracovat se základními technikami pro podvědomé akceptování presentovaných faktů, umět rozlišovat mezi reálnou a demonstrační poznámkou či otázkou posluchačů, pracovat s pozorností posluchačů, odpovídat na technické i manipulační otázky posluchačů, vkládat netradiční a kreativní prvky do presentací

Bc. Jan Brodský DiS.

Bc. Jan Brodský DiS.

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Vyučuje předměty Time management a Osobní prezentaci