MBA

Master of Business Administration je vysokoškolský postgraduální studijní program, zaměřený na získání znalostí v oboru managementu. Absolventi tohoto profesního programu získají titul MBA (uváděný za jménem) a příslušný diplom popř. certifikát. V manažerské praxi  je titul MBA globálně uznáván.

Titul MBA studium Praha v češtině - EBSchool.cz

Lektorský týmReference

Nabízíme studium atraktivních oborů MBA orientované na praxi a optimalizované pro časově vytížené zaměstnance – studujte v mateřském jazyce, pod dohledem odborníků z renomovaných českých univerzit a distančně. Naše výuka vychází z úcty k teorii, ale pracuje hlavně s každodenní profesní zkušeností.

European Business School SE spolupracuje na tvorbě profesních studijních programů s Centrem profesních studií. Centrum profesních studií (CPS) je odborná platforma European Business School SE, která se zaměřuje na tvorbu a inovaci postgraduálních vzdělávacích programů. Výuka tohoto programu probíhá v Praze.

Program nabízíme v těchto modifikacích:

MBA  Public Relations a Marketing 
(program zaměřený na dovednosti související s Public Relations a Marketingem)

MBA  Management obchodu
(program určený těm, kdo se profesně zabývají obchodem a kontaktem s koncovými zákazníky)

MBA  Business Development 
(program zaměřený na obchodní dovednosti a právo pro střední a top management firem, celý v angličtině)

MBA  Finanční management podnikání
(program zaměřený na pochopení hlubších a teoretických souvislostí v oblasti řízení podniku, podnikových financí a rozhodujících oblastí managementu)

MBA  Strategický management
(program zaměřený na komplexní způsob vedení společností)

MBA  Leadership
(program zaměřený na efektivní vedení lidí a řízení společnosti)

MBA  Mezinárodní vztahy a evropská studia
(program zaměřený na problematiku mezinárodních vztahů a evropské veřejné správy)

MBA  Commercial Law
(program zaměřený na problematiku obchodního práva)

MBA  Řízení lidských zdrojů a personální management
(program zaměřený na kompetence a dovednosti související s řízením lidských zdrojů)

MBA  Finanční poradenství a pojišťovnictví
(program zaměřený na finanční poradenství a pojišťovnictví)

MBA  Management ve zdravotnictví
(program zaměřený na oblast zdravotnictví)

MBA Real Estate

(program zaměřený na rozvoj praktických obchodních dovedností při obchodování na trhu s nemovitostmi)

MBA  Management ve veřejné správě
(program zaměřený zejména na úvod do veřejné správy)


4.4
Hodnotilo 852 lidí

6 důvodů, proč právě European Business School SE

  • Kvalita
  • Tradice
  • Živá výuka
  • Nadstandardní nabídka tematických setkání
  • Nadstandardní nabídka odborných seminářů pro studenty
  • Vlastní skripta pro naše studenty

Přečtěte si více


Zápis ke studiu

Cena programu