LL.M.

Profesní vzdělávací program Master of Laws (LL.M.) je tradiční a uznávaný model studia. V některých západních zemích jde o akademický titul udělovaný absolventům magisterského studia v oboru právo. V oblasti profesních studií je dostupné široké spektrum programů zakončených titulem LL.M., které umožňují specializaci na téměř všechna právní, ale někdy i typicky manažerská odvětví a jsou určena nejen právníkům, ale i osobám s jiným předchozím vysokoškolským vzděláním.

Titul LL.M. studium Praha - EBSchool.cz

Lektorský týmReference

Program LL.M. je určen zejména uchazečům s předchozím právním vzděláním. Využijí jej tak advokáti, koncipienti, právníci, notáři či právní specialisté, kteří neustále pracují na zdokonalení své kvalifikace a kteří chtějí prohloubit své znalosti a získat aktuální informace o vývoji soukromého i veřejného práva v České republice. Tento program je určen rovněž pro uchazeče, kteří s právem pracují, nicméně nemají předchozí právní vzdělání. Program nabízíme aktuálně ve 4 specializacích, popsaných níže, které zahrnují jako klasickou výuku korporátního práva, které nabývá na významu zejména po rekodifikaci českého soukromého práva provedené občanským zákoníkem a novým zákonem o obchodních korporacích, tak práva veřejného, ale i kombinace práva a obchodu. Specialitou je program zaměřený na výuku rozhodčího řízení, a dále pak speciálně strukturovaný program LL.M. – International Commercial Law, vyučovaný v anglickém jazyce.

Program nabízíme v těchto modifikacích:

LL.M. International Commercial Law (ENG)

LL.M. Korporátní právo - správa a řízení společností

LL.M. Public Law (veřejné právo)

LL.M. Law Litigation Arbiter (rozhodce – specialista na rozhodčí řízení)

LL.M. Mezinárodní obchod a právo


4.4
Hodnotilo 888 lidí

6 důvodů, proč právě European Business School SE

  • Kvalita
  • Tradice
  • Živá výuka
  • Nadstandardní nabídka tematických setkání
  • Nadstandardní nabídka odborných seminářů pro studenty
  • Vlastní skripta pro naše studenty

Přečtěte si více


Zápis ke studiu

Cena programu